Tijdelijk 220 asielzoekers in Fletcher Hotel Victoria bij Hoenderloo

Vanaf woensdag 13 maart doet Fletcher Hotel Victoria tijdelijk dienst als noodopvang voor 220 asielzoekers. Zij verblijven nu nog in opvangcentra in Biddinghuizen, Breda en/of Nijmegen. Deze gaan dicht en het COA heeft nog geen nieuwe plekken gevonden. Het gaat in totaal om 3500 mensen.

De Commissaris van de Koning in Gelderland heeft Apeldoorn gevraagd mee te werken aan de tijdelijke opvang in Hotel Victoria. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang. Het gaat om 6 maanden, met mogelijke verlenging. Commissaris van de Koning in Gelderland, Henri Lenferink: “Ik ben er trots op dat Gelderland zo actief meehelpt aan het opvangen van asielzoekers. Deze reactie van Apeldoorn past daar heel goed in.”

Argumenten

De gemeente verleent haar medewerking aan de tijdelijke noodopvang van 220 asielzoekers, om verschillende redenen:

  • Er is een acuut probleem, voor een groep mensen voor wie we als overheid mede-verantwoordelijk zijn.
  • De gemeente Apeldoorn moet op grond van de Spreidingswet uiterlijk 1 juli 2025 ruim 900 asielzoekers opvangen. Op dit moment zijn dat er 540. Ook aan de bestaande norm van 600 voldoen we (nog) niet.

De gemeente heeft de omwonenden en de dorpsraden van Hoenderloo, Loenen en Beekbergen geïnformeerd. Voordat de opvang van start gaat, is er voor hen nog een informatiebijeenkomst.

Burgemeester Heerts: “We weten dat er bij omwonenden vaak veel vragen of zorgen zijn over tijdelijke asielopvang. Daar heb ik begrip voor. Bij andere noodopvang, zoals in Beekbergen, hebben we wel gezien dat er in de praktijk geen of nauwelijks negatieve effecten zijn op de omgeving. Samen met het COA zien we daar ook op toe. Dat hebben we in Beekbergen ook gedaan. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Maar ook voor de omgeving.”

Vervolgstappen

Voor deze tijdelijke opvang is een omgevingsvergunning nodig. Tegen het besluit daarop is bezwaar mogelijk. Vanwege de urgentie van deze noodopvang wachten de gemeente dat niet af. De opvang begint terwijl de behandeling van de vergunningaanvraag nog loopt.

Burgemeester Heerts: “We zijn ons ervan bewust dat dit zeker niet ideaal is. Maar als we nu niet handelen komen er mensen op straat te staan. Ook is de kans groot dat er dan crisisnoodopvang nodig is in tenten of sporthallen. Dat vinden we zeer onwenselijk, voor iedereen.”

Vanuit dit dilemma heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor snelle opvang. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de tijdelijke opvang van 220 asielzoekers in Hoenderloo? Lees dan de veelgestelde vragen. 

Uw Reactie
Uw Reactie