Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Hoenderloo.

Drie grotere opvangcentra met in totaal 3500 plekken, gaan dicht. De andere bestaande asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Daarom is aan een aantal gemeenten, waaronder ook de gemeente Apeldoorn, gevraagd om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Omdat de nood zo hoog is, is de gemeente akkoord gegaan.

Fletcher Hotel Victoria is goed voor noodopvang te gebruiken. Het COA kon deze locatie snel bewoonbaar maken. Het bieden van veilige opvang is hier goed mogelijk.

Er was sprake van spoed. In dezelfde week dat de gemeente het verzoek kreeg om de noodopvang mogelijk te maken, is iedereen geïnformeerd. De gemeente heeft de gemeenteraad en de dorpsraden snel op de hoogte gebracht. De omwonenden hebben daarna een brief gekregen. De andere inwoners zijn geïnformeerd via de plaatselijke websites en nieuwsbrieven van de dorpsraden. Ook is er nog een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Als de noodopvang van start gaat, organiseert het COA zoals altijd een omwonendenoverleg. Dat komt regelmatig bij elkaar om te bespreken hoe het gaat en wat er nog nodig is. 

Het COA organiseert een omwonendenoverleg om te bespreken hoe het gaat en wat er nog nodig is. Als u aanwezig wilt zijn bij het omwonendenoverleg, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het COA via fmmzhoenderloowhno@coa.nl.

Voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers in het Fletcher Hotel Victoria is een omgevingsvergunning nodig. Tegen het besluit daarop is bezwaar mogelijk. Vanwege de urgentie van deze noodopvang hebben we dat niet afgewacht. De huisvesting is snel in gang gezet en start tegelijk met de vergunningaanvraag. De gemeente Apeldoorn heeft besloten deze spoedprocedure in gang te zetten omdat mensen anders op straat komen te staan. En om te voorkomen dat er dan crisisnoodopvang nodig is in tenten en sporthallen.

Het gaat om mensen van verschillende leeftijden uit verschillende landen. Volwassenen, maar ook kinderen en gezinnen. Het COA doet zijn best om tot een goede mix van bewoners te komen.

De mensen om wie het gaat, zijn asielzoekers die nog in afwachting zijn van de uitkomst van hun asielaanvraag. Zij zijn hun thuisland ontvlucht. Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. De meeste asielzoekers willen niets liever dan een veilig bestaan opbouwen en werken daar hard voor. 

De groep bewoners van Fletcher Hotel Victoria verbleven in de opvangcentra in Biddinghuizen, Breda en/of Nijmegen. Deze locaties gaan dicht. Het COA is er nog niet in geslaagd nieuwe opvanglocaties te vinden. Het Rijk heeft daarom de provincies en gemeentes opdracht gegeven tijdelijk plekken ter beschikking te stellen. Het gaat in totaal om 3500 plekken in heel Nederland.

Op donderdag 14 maart 2024 komen de eerste bewoners.

Vanaf donderdag 14 maart 2024 komen de eerste bewoners. De opvang duurt maximaal 1 jaar: een eerste periode van 6 maanden met een mogelijke verlenging van nogmaals een half jaar. Na ten hoogste een jaar stopt de noopvang.

Er worden maximaal 220 mensen opgevangen. 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de opvanglocatie. Daarvoor werkt het COA samen met beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiligingsmensen op de locatie. Als dat nodig is, is er contact tussen het COA en de politie. De bewoners van de opvanglocatie krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid. Ook leren zij hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. 

Incidenten kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Mensen die wonen of werken op een opvanglocatie, bewoners en ondernemers in de buurt kunnen zich door incidenten onveilig voelen. De meeste incidenten gaan om het overtreden van de huisregels, zoals de eigen woonruimte niet schoonmaken, roken op de kamer of geluidsoverlast veroorzaken. We doen er uiteraard alles aan om overlast te voorkomen en beperken.

Ervaart u overlast, incidenten of heeft u een onveilig gevoel? Bespreek dit met de medewerkers van de locatie. U kunt hen 24 uur per dag, 7 dagen per week, bellen of mailen via 06 2552 2892 of  fmmzhoenderloowhno@coa.nl. Natuurlijk kunt u, net als bij elk ander incident, aangifte of een melding doen bij de politie.

De Woeste Hoefweg is een smalle weg, zonder vrijliggend fietspad en nauwelijks verlicht. Alle bewoners van de opvang krijgen daarom reflecterende hesjes. Die moeten ze  gebruiken als ze (zeker ’s avonds) langs de weg lopen. Ook worden er  bordjes geplaatst om de mensen erop te wijzen dat ze links moeten lopen en/of licht op de fiets moeten gebruiken. De verkeersveiligheid rond deze locatie is een aandachtspunt en de gemeente Apeldoorn bekijkt samen met het COA of er andere maatregelen nodig en mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te vergroten.

U kunt kleding en spullen het beste brengen naar algemene inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Als er op de opvanglocatie kleding of spullen nodig zijn, dan regelt het COA dat met die inzamelpunten. Breng dus geen kleding of spullen naar de opvanglocatie zelf. U leest hier meer over op de website van het COA

U kunt de medewerkers van de locatie bellen.  Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via 06 2552 2892 of via fmmzhoenderloowhno@coa.nl.

De opvang duurt maximaal 1 jaar: een eerste periode van 6 maanden met een mogelijke verlenging van nogmaals een half jaar. Na ten hoogste een jaar stopt de noopvang. Niet alle bewoners blijven er zo lang. Sommigen gaan eerder weg en anderen komen pas later. Dat hangt af van hun procedure. En wanneer er plaats is in een vaste opvanglocatie.

De bedoeling is dat ze naar een asielzoekerscentrum (azc) gaan, waar zij langer kunnen blijven. Maar dat lukt niet altijd, omdat veel azc’s vol zijn. Daarom moeten zij soms naar een andere noodopvanglocatie.

Noodopvang betekent dat het tijdelijke opvang is. Deze locaties hebben minder voorzieningen dan gewone opvanglocaties. Daarom wonen vluchtelingen er zo kort mogelijk. Daarna gaan zij meestal naar een asielzoekerscentrum waar zij langer kunnen blijven. De noodopvanglocatie in het Fletcher Hotel Victoria is bedoeld voor maximaal 1 jaar.

Normaal gesproken gaan vluchtelingen naar een asielzoekerscentrum (azc). Maar alle azc’s zijn overvol. Het COA is hard op zoek naar nieuwe gebouwen, of percelen voor azc’s. Maar het kost veel tijd om die te vinden. Intussen komen er nieuwe vluchtelingen naar ons land, die direct onderdak nodig hebben. Daarom vraagt het COA aan alle gemeenten om tijdelijk onderdak te bieden. Dat noemen we noodopvang.

 • Noodopvang: Vanwege een tekort aan reguliere opvang voor asielzoekers, heeft het COA op dit moment veel noodopvanglocaties in gebruik. Dit zijn tijdelijke opvanglocaties van het COA. Dit zijn bijvoorbeeld evenementenhallen, leegstaande kantoren, recreatiewoningen of hotels.
 • Crisisnoodopvang: Dit is korte opvang in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis. Dit zijn bijvoorbeeld tenten of sporthallen.

Meer hierover leest u op de website van het COA.

 • Een asielzoeker is iemand die naar een ander land is gevlucht om bescherming te zoeken. Na aanmelding wordt onderzocht of ze in Nederland mogen blijven.
 • Een statushouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen van de IND. Na vijf jaar kan een statushouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
 • De Nederlandse regering gebruikt voor vluchtelingen uit Oekraïne vaak het woord ‘ontheemden’. Voor hen gelden andere regels dan voor andere vluchtelingen omdat Oekraïne in Europa ligt.

Meer informatie: Vluchtelingen in Apeldoorn.

In Apeldoorn vangen wij mensen op die hun thuisland zijn ontvlucht. Wij willen medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. De meeste mensen die hiernaartoe komen willen niets liever dan een veilig bestaan opbouwen en werken daar hard voor. In Apeldoorn wonen op verschillende plekken vluchtelingen: asielzoekers, ontheemden en statushouders.

 • Aan de Deventerstraat in Apeldoorn, op het terrein waar ook GGNet gehuisvest is, heeft COA een asielzoekerscentrum gerealiseerd. Hier wonen nu 300 asielzoekers en dat wordt dit jaar uitgebreid naar 400. Na een jaar van monitoring kan dat doorgroeien naar 600.
 • In een hotel in Beekbergen vangt het COA 160 mensen op.
 • Het COA vangt 80 minderjarige alleenstaande vluchtelingen op, die nu nog in Beekbergen wonen. Zij verhuizen binnenkort.
 • Vanaf 14 maart 2024 vangt het COA tijdelijk maximaal 220 asielzoekers op in het Fletcher Hotel Victoria in Hoenderloo.
 • In een bedrijfspand in Apeldoorn wonen ongeveer 50 statushouders.
 • De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We vangen rond de 1.000 Oekraïners op in 3 bedrijfspanden en op 4 kleinere locaties, verspreid over Apeldoorn. Daarnaast worden er ongeveer 250 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op particuliere locaties en in gastgezinnen.

Een belangrijke reden daarvoor is dat er in de asielzoekerscentra veel statushouders wonen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten eigenlijk naar een huurwoning toe. Maar er zijn te weinig huurwoningen in Nederland. Daarom blijven zij langer in het asielzoekerscentrum en is er geen plaats voor nieuwe mensen.

 Nee, Oekraïense vluchtelingen vallen onder een speciale regeling. Daarmee kunnen ze drie jaar in Nederland blijven. Zij worden opgevangen op andere locaties. De gemeente organiseert die opvang. Meer informatie over de opvang van Oekraïners is te vinden op de websites van de gemeente Apeldoorn, Vluchtelingenwerk en de Verening Nederlandse Gemeenten.

De mensen die in de noodopvang wonen, mogen zich vrij bewegen, net als alle Nederlanders. Ze mogen dus buiten wandelen, fietsen, reizen etc. Wel moeten ze zich elke week melden. Ook moeten ze zich houden aan de huisregels van het COA. En ze krijgen uitleg over hun rechten en plichten, en over hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

De bewoners moeten hun kamers zelf schoonhouden. De kinderen zijn leerplichtig en moeten dus onderwijs volgen. Daarnaast hebben de bewoners gesprekken met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Als die mogelijkheid er is, kunnen bewoners speciale programma’s volgen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Dat kan op de locatie zelf zijn of daarbuiten.

Soms doen de bewoners vrijwilligerswerk of betaald werk. Dat laatste kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast werkt het COA samen met organisaties in de omgeving aan extra activiteiten voor de bewoners.

Ja, de bewoners van de opvanglocatie mogen bezoek ontvangen. Dat mag tussen 8.00 en 22.00 uur. Bezoekers moeten zich wel melden bij de receptie.

De noodopvang is geen openbare locatie. Dat betekent dat bezoekers zich moeten melden bij de receptie. Zij moeten dan hun paspoort of ID-kaart laten zien. Bewoners kunnen wel vrij in en uit lopen.

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Daar is het COA erg blij mee. In deze nieuwe opvanglocatie kan dat waarschijnlijk ook. Wilt u weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met de opvanglocatie via 06 2552 2892 of via fmmzhoenderloowhno@coa.nl.

Op de website van het COA vindt u veel informatie over de opvang van vluchtelingen. Bijvoorbeeld op de volgende pagina’s:

een azc in de buurt

Hier leest u wat het betekent om een opvanglocatie in de buurt te hebben.

dagelijkse activiteiten asielzoekers

Hier leest u hoe het leven in een opvanglocatie eruitziet.

Uw Reactie
Uw Reactie