Azc Deventerstraat
Fotograaf: Rob Voss
Azc Deventerstraat

Aan de Deventerstraat, op het terrein waar ook GGNet gehuisvest is, heeft COA een asielzoekerscentrum gerealiseerd.

Asielzoekerscentrum Deventerstraat

De bestaande gebouwen op het terrein zijn gerenoveerd om ze geschikt te maken voor bewoning en gebruik door ondersteunende diensten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In november 2022 zijn 300 bewoners naar deze nieuwe locatie verhuisd. Deze 300 mensen woonden hiervoor in de tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg, en woonden dus al enige tijd in Apeldoorn.

Ook het netwerk wat is opgebouwd rond de Christiaan Geurtsweg, met vrijwilligers en organisaties die hier helpen, is meeverhuisd naar het azc aan de Deventerstraat.

De capaciteit van de nieuwe, permanente locatie aan de Deventerstraat is op dit moment 300. COA mag hier maximaal 400 mensen opvangen. Er wonen op dit moment nog geen 400 mensen omdat er rond één gebouw (De Linde) nog een juridische procedure liep. Daarom kon COA dit gebouw nog niet gereed maken voor bewoning. Die juridische procedure is afgerond, ook in De Linde komen asielzoekers te wonen. Per wanneer is nog niet duidelijk.

Monitoren

Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving zullen zorgvuldig worden gemonitord door een zogenaamde ‘beheergroep’ en via diverse leefbaarheidsonderzoeken. De beheergroep bestaat uit vertegenwoordigers van COA, politie, gemeente, GGNet en omwonenden. Zij komen ongeveer één keer per maand bijeen. Er is daarnaast een apart omwonendenoverleg, deze groep komt elk kwartaal bijeen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring en leefbaarheidsonderzoeken kan een groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de locatie Deventerstraat plaatsvinden. Het college neemt een besluit over eventuele doorgroei naar 600 als het aantal bewoners op het terrein 400 bedraagt en er zorgvuldig gemonitord is hoe dat gaat.

Leefbaarheidsonderzoeken

Jaarlijks wordt op ongeveer hetzelfde moment onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de omliggende wijken. Om goed te kunnen vergelijken of sprake is van effecten op de leefbaarheid, is het eerste leefbaarheidsonderzoek in 2022 gehouden voordat het azc in gebruik genomen werd. Dit was de nulmeting. De ‘eenmeting’ vindt plaats na ongeveer een jaar, rond oktober 2023. Lees verder over deze onderzoeken.

Webpagina en nieuwsbrief azc

Zie ook de website van COA voor meer informatie over het azc aan de Deventerstraat. Als u doorklikt op ‘neem contact op’ leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van COA over dit azc.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie