Azc Deventerstraat
Fotograaf: Rob Voss
Azc Deventerstraat

Aan de Deventerstraat, op het terrein waar ook GGNet gehuisvest is, beheert COA een asielzoekerscentrum.

Asielzoekerscentrum Deventerstraat

De bestaande gebouwen op het terrein zijn gerenoveerd om ze geschikt te maken voor bewoning en gebruik door ondersteunende diensten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In november 2022 zijn 300 bewoners naar deze nieuwe locatie verhuisd. Sinds eind maart 2024 wonen er 400 mensen.

Op dit moment mag COA ook maximaal 400 mensen opvangen aan de Deventerstraat. Er woonden tot eind maart 300 in plaats van 400 mensen omdat de verbouwing van één gebouw (De Linde) langer op zich liet wachten. Onder andere omdat er een rechtszaak over dit gebouw liep. COA heeft de opvangcapaciteit verhoogd van 300 naar 400 door noodunits te plaatsen op het terrein. De planning is dat de verbouwing van De Linde in augustus/september 2024 klaar is.

Monitoren

Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving worden zorgvuldig gemonitord door een zogenaamde ‘beheergroep’ en via een jaarlijks leefbaarheidsonderzoek. De beheergroep bestaat uit vertegenwoordigers van COA, politie, gemeente, GGNet en omwonenden. Zij komen ongeveer één keer per maand bijeen. Er is daarnaast een apart omwonendenoverleg, deze groep komt elk kwartaal bijeen.

Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring en het leefbaarheidsonderzoek kan een groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de locatie Deventerstraat plaatsvinden. Het college neemt een besluit over doorgroei naar 600 als het aantal bewoners op het terrein een jaar lang 400 is geweest en er goed gemonitord is hoe dat gaat. En na een gesprek met de gemeenteraad over dit onderwerp.

Leefbaarheidsonderzoek

Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de omliggende wijken.

Het eerste leefbaarheidsonderzoek (de ‘nulmeting’) is in 2022 gehouden toen er nog niemand in het azc woonde. In oktober en november 2023 is de ‘eenmeting’ gehouden. Op dat moment woonden er een jaar lang 300 mensen in het azc. Bij de eenmeting zijn 1600 mensen gevraagd naar hun ervaringen. 620 van hen vulden de vragenlijst in (39% respons). Lees verder over het onderzoek.

Webpagina en nieuwsbrief azc

Zie ook de website van COA voor meer informatie over het azc aan de Deventerstraat. Als u doorklikt op ‘neem contact op’ leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief van COA over dit azc.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie