Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp.

Mijn Apeldoorn

 De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein.

Contact

De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. U kunt het ambtelijk secretariaat van de adviesraden bereiken op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 14 055 of via de e-mail: adviesraadsociaaldomein@apeldoorn.nl

Meer informatie

Regeling Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn