Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn

Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn

De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn gevraagd en ongevraagd adviseert binnen het sociaal domein, op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor of over de adviesraad? De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. U kunt het ambtelijk secretariaat van de adviesraden bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.

Mail: adviesraadsociaaldomein@apeldoorn.nl

Volg de adviesraad op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Uw Reactie
Uw Reactie