Adviezen

De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten en door middel van het vertolken van het inwonersperspectief bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor of over de adviesraad? De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. U kunt het ambtelijk secretariaat van de adviesraden bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.

Mail: adviesraadsociaaldomein@apeldoorn.nl

Volg de adviesraad op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Uw Reactie
Uw Reactie