Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik locatie waarvoor vanuit andere regels geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Mijn Apeldoorn

Denk aan openluchtfestivals en campings en het plaatsen van tenten. Om te beoordelen of aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, moet een melding worden gedaan.

Online aanvragen

Beschrijving

Melden

Kosten

Zie ook