Klacht over hoe u bent behandeld

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat de ambtenaar onvriendelijk was of omdat u te laat of geen reactie van ons heeft ontvangen? Voordat u een klacht indient, raden wij u aan eerst de onderstaande informatie onder de ‘lees meer’ button te lezen.

Lees meer

 • Als u niet tevreden over hoe u bent behandeld bent door iemand van de gemeente.
 • De gebeurtenis heeft niet langer dan 1 jaar geleden plaatsgevonden.
 • Als uw klacht niet al eerder in behandeling is genomen.

In sommige situaties gaat het niet om een klacht, maar bijvoorbeeld een bezwaar of een melding openbare ruimte.

Bezwaar

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u bezwaar maken.

Melding openbare ruimte

 • Gaat uw ongenoegen over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. U laat via een melding aan ons weten wat er aan de hand is en op welke plek dit is. Zo kunnen wij ermee aan de slag.

U ontvangt na het indienen van uw klacht altijd een ontvangstbevestiging.
Binnen een week wordt met u telefonisch contact opgenomen om een nadere toelichting en een verdere behandeling met u te bespreken. In eerste instantie proberen we uw klacht altijd rechtstreeks met u op te lossen. Als dit is gelukt en u bent tevreden is de klacht hiermee afgerond. Anders wordt er nader onderzoek gedaan door de betrokken gemeentelijke afdeling en ontvangt u hierover een schriftelijk reactie.

Lukt online indienen niet? Stuur dan een brief en vermeld in uw brief:

 • dat het om een klacht gaat
 • een duidelijke omschrijving van de klacht
 • de reden waarom u een klacht indient over dit gedrag
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • de datum en het tijdstip van de gebeurtenis
 • de persoon die zich volgens u niet correct heeft gedragen

Stuur uw brief naar

Gemeente Apeldoorn
t.a.v.: klachtencoördinator
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Blijft u ontevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman.

Uw Reactie
Uw Reactie