Onderhandse aanbestedingen van infra werken

De gemeente Apeldoorn heeft een doorlopende selectieprocedure om aannemers de mogelijkheid te geven zich aan te melden voor onderhandse aanbestedingen van infra werken.

De procedure bestaat uit een aanmelding op de belangstellendenlijst. Als zich daarna een onderhandse aanbesteding aandient zal dit via Mercell Source-to-Contract aan alle partijen op de belangstellendenlijst worden gemeld. Deze bepalen zelf aan de hand van globale projectgegevens (soort, omvang, uitvoeringsperiode) of ze willen meedoen met de loting.

Bij de loting zal de aannemersbeoordeling van eerder uitgevoerde projecten (Past Performance) en de kwaliteitsscore op BPKV-aanbestedingen (in document wordt dit EMVI score genoemd) op eerder ingediende inschrijvingen de kansen in de loting beïnvloeden. De getoonde interesse en dus aanmelding voor de loting is niet geheel vrijblijvend. Terugtrekken kan zwaarwegende gevolgen hebben, zie voor de exacte werkwijze de eisen en documenten zoals in tender opgenomen.

Bent u aannemer en heeft u interesse? U kan zich vanaf heden in Mercell Source-to-Contract aanmelden.

 

Uw Reactie
Uw Reactie