Stappenplan verkiezing aannemer voor infrawerken

Aannemers kunnen in aanmerking komen om infra werken uit te voeren voor de gemeente Apeldoorn. Op deze pagina leest u welke stappen de Gemeente Apeldoorn onderneemt om tot een goede en eerlijke keuze tussen aannemers te komen.

Meervoudig onderhands aanbesteden van infra werken

Voor infra aanbestedingen maakt de gemeente Apeldoorn gebruik van een groslijst, hierin kunnen aannemers zich aanmelden en worden geleverde en beoordeelde prestaties (zogenaamde past performance en EMVI scores) gewaardeerd middels een grotere kans bij de gewogen loting.

Nb. Voor de mobiele website hebben wij gekozen voor de beknopte beschrijving, op Mercell Source-to-Contract vindt u de leidende uitgebreide informatie.

Aanbesteden bij Werken

<150.000
Enkelvoudig onderhands

150.000 <3.000.000
Meervoudig onderhands

3.000.000 < Europese drempel
Nationale openbare aanbesteding 
>Europese drempel
Europese aanbesteding

Zie www.apeldoorn.nl/aanbestedingen voor de overige criteria

Meld u dan aan via Mercell Source-to-Contract

Als u interesse heeft om infra werken uit te voeren voor de gemeente Apeldoorn meldt u zich aan via het inkoopplatform. U hoeft maar een beperkt aantal gegevens in te voeren en vragen te beantwoorden. U zorgt er zelf voor dat deze informatie juist en actueel is. Wij houden ons wel het recht voor om aanvullend bewijsmateriaal te vragen. De gemeente Apeldoorn kan aannemers (bijv. n.a.v. niet meer voldoen aan de gestelde eisen) verwijderen van de belangstellendenlijst. 

U krijgt een bericht als er een nieuwe meervoudig onderhandse aanbesteding staat gepland. In dit bericht beschrijven we duidelijk wat voor soort opdracht het betreft en welke omvang deze heeft. We vragen of u mee wilt doen met de loting. Of krijgt dan twee opties:

  1. Nee, u heeft geen belangstelling. Dan hoeft u niets te doen. De volgende keer krijgt u weer een bericht. 
  2. Ja, let op! Ja zeggen = Ja doen

Dat betekent dat als u ja zegt, u oprecht geïnteresseerd bent om het werk uit te voeren en dat u het werk ook daadwerkelijk kunt uitvoeren. Als u zich wel aanmeldt, maar het werk niet kan / wil uitvoeren of u trekt zich terug, dan kan dit - als u dit niet binnen 48 uur na verzenden van de beslissing - zwaarwegende gevolgen hebben.

Past performance

Ieder Werk dat u uitvoert en alle kwaliteitsscores op BPKV-aanbestedingen (ook wel EMVI-scores) beoordelen we met een cijfer. Hoe hoger uw cijfer, hoe meer kans u maakt om bij de loting ingeloot te worden. Een cijfer voor een uitgevoerd Werk blijft vijf jaar geldig. We bespreken uw past performance cijfer in alle openheid met u. Tijdens dit gesprek heeft u nog de kans om aanvullingen te doen en uw zienswijze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we er samen met u uitkomen. Uiteindelijk bepaalt de gemeente het cijfer.

Welke aannemers loten mee?

Dat zijn alle 'ja's'. 

Wildcard

In een enkel uitzonderingsgeval delen wij een gemotiveerde Wildcard uit. Die aannemer is dan sowieso geselecteerd en wordt dus uitgenodigd om in te schrijven. We houden ons trouwens ook het recht voor om (intern) gemotiveerd een aannemer in ieder geval niet uit te nodigen. Daarnaast wordt er maar één bedrijf per holding/concern toegelaten tot een loting.

Welke EMVI cijfers hebben deze aannemers het afgelopen jaar gehaald?

Een EMVI score telt twee jaar mee en werkt als een bonus of malus. Uw gemiddelde uitvoeringscijfer gaat hierdoor maximaal een punt omhoog of omlaag.

  • Alle ‘ja’s’ komen in het systeem.
  • Wij voeren het aantal bedrijven in dat we willen selecteren, afhankelijk van de omvang (en in een incidenteel geval: het soort Werk).
  • Aannemers met hogere cijfers maken meer kans.
  • De loting bepaalt welke bedrijven een uitnodiging krijgen voor de inschrijving. Wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen.
  • Bij elke loting wordt automatisch een proces verbaal gegenereerd.

Uit de loting komen de geselecteerde aannemers. Zij worden uitgenodigd om in te schrijven. Uiteraard worden tegelijktijdig de andere aannemers ook geïnformeerd over de uitkomst.

Uw Reactie
Uw Reactie