Slopen

Als u gaat slopen (dat kan ook bij verbouwen het geval zijn) heeft u meestal een sloopmelding nodig. Soms heeft u ook een sloopvergunning nodig. U vindt bij dit onderwerp informatie over de sloopmelding en de sloopvergunning. Voor vragen en advies over deze melding en vergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

 
Kosten

Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

De kosten voor een vergunning voor slopen zijn € 277,-.

Lees meer

Een sloopmelding stelt regels aan de uitvoering van sloopwerkzaamheden. U hebt een sloopmelding nodig als u meer dan 10m3 sloopafval heeft of asbest gaat verwijderen. Zo kan de gemeentelijk toezichthouder erop toezien dat de sloopwerkzaamheden veilig gebeuren, dat u hinder voorkomt en het sloopafval correct afvoert. Een sloopmelding moet u tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen. De melding dient u te voorzien van alle benodigde stukken. Dit betreft in ieder geval:

 • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat 
 • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken 
 • een duidelijke omschrijving van de te slopen onderdelen 
 • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen 
 • een asbestinventarisatierapport (zie Asbest).

Met de sloopmelding verklaart u dat u alleen die werkzaamheden verricht die onder de meldingsplicht vallen. De gemeente bekijkt of de benodigde stukken bij de melding zitten. Als er gegevens ontbreken dient u een nieuwe melding in. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging met daarin informatie over het vervolg.

Asbest

Als u sloopwerkzaamheden uitvoert aan een bouwwerk dat voor 1 januari 1994 is gebouwd, bent u verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Alleen een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau mag dat doen. Wordt er asbest aangetroffen, dan bent u in de meeste gevallen verplicht om dit te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Op de pagina asbest vindt u verdere informatie over dit onderwerp.

Soms hebt u toestemming nodig om een bouwwerk of deel daarvan te mogen slopen, bijvoorbeeld bij een monument. Het voorkomt dat bouwwerken waar we als maatschappij zuinig op willen zijn, zomaar kunnen slopen. De sloopvergunning zorgt hiervoor.

U hebt, naast een sloopmelding voor het slopen, ook een omgevingsvergunning nodig als:

 • het (delen van) een monument betreft
 • het een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht betreft
 • het geldende omgevingsplan voorschrijft dat een toestemming nodig is om het bouwwerk te mogen slopen (zoals bij een karakteristiek pand). De betreffende panden/aanduidingen zijn te vinden bij Monumenten en beschermde gezichten.

  De sloopvergunning dient u te voorzien van alle benodigde bijlagen. Dit betreft in ieder geval:

 • een situatietekening waarop is aangegeven om welk bouwwerk het gaat
 • tekeningen (1:100) met de te slopen onderdelen
 • een duidelijke omschrijving van de te slopen onderdelen
 • foto’s.

Voor een overzicht van alle benodigde gegevens kunt de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket (DSO)

De wettelijke beslistermijn voor een sloopvergunning is maximaal 8 weken met eventueel een verlenging van 6 weken. Een vergunning voor slopen treedt niet meteen in werking. Pas na de bezwarentermijn van 6 weken kunt u, mits er geen reacties zijn ingediend, beginnen. Lees de door u ontvangen vergunning goed door. U heeft namelijk toestemming om te slopen onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden staan genoemd in de vergunning.

Het indienen van een sloopmelding of het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u online of schriftelijk doen.

 • Online: het indienen van een sloopmelding of aanvragen van een omgevingsvergunning doet u bij voorkeur online via het Omgevingsloket (DSO). U logt in als particulier met DigiD of als/ namens een bedrijf met eHerkenning.  (externe website, DigiD of eHerkenning benodigd).

Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

De kosten voor een vergunning voor slopen zijn € 298,61,-.

U mag alleen een gebouw slopen of verbouwen wanneer u er zeker van bent dat u daarmee geen nest of verblijfplaats van beschermde dieren vernietigt of verstoort. Dat is bepaald in de Omgevingswet.

Als in uw te verbouwen of te slopen gebouw bepaalde beschermde diersoorten zoals vogels of vleermuizen hun vaste verblijfsplaats hebben, heeft u een ‘ontheffing beschermde diersoorten’ nodig van de provincie Gelderland. In het Omgevingsloket (DSO) kunt u een vergunningcheck doorlopen Ook is op de website van de provincie Gelderlandmeer informatie te vinden.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie