Of u nu bedrijfsruimte zoekt, of bedrijf aan huis wilt, in Apeldoorn helpen we u graag om uw onderneming te huisvesten en te laten groeien. 

Bedrijfsruimte in Apeldoorn

Zoekt u bedrijfsruimte? Of wilt uitbreiden? Het bedrijvencontactpunt helpt u bij vragen over onder meer omgevingplan, verkeerssituatie, parkeren, vergunningen of over vestiging, verplaatsing of uitbreiding.

Bedrijf aan huis

U kunt uw beroep of bedrijfsmatige activiteiten onder bepaalde voorwaarden in uw woning en/of bijgebouw vestigen; wanneer dit de woonfunctie en het woonmilieu niet aantast en/of het bestaande voorzieningenniveau niet ontwricht. U kunt in het omgevingsplan zien of een bedrijf aan huis is toegestaan of is verboden. Bij het Omgevingsloket van de Gemeente Apeldoorn in het Stadhuis kunt u informeren naar de voor u geldende regels. Meer informatie over het starten van een bedrijf aan huis staat in de notitie 'Van plan een eigen bedrijf te starten?'.

Inschrijven voor bedrijfsruimte

Het aanbod van bestaande bedrijfsruimte vindt u bij de lokale makelaars, verhuurders en vastgoedeigenaren. Beschikbare Apeldoornse nieuwbouwlocaties op een van de bedrijventerreinen of kantoorlocaties vindt u via bedrijfskavels.

Hebt u belangstelling voor een bedrijventerrein of kantorenlocatie en/of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt.

Aandachtspunten huren bedrijfsruimte

Als u een ruimte op het oog hebt, moet u in ieder geval op het volgende letten:

  • Staat het omgevingsplan de activiteit die u wilt uitvoeren toe
  • Is voor uw bedrijf een milieuvergunning vereist
  • Bij een verbouwing hebt u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig
  • Voor een bedrijf waar 50 personen of meer tegelijk aanwezig zijn, hebt u een gebruiksvergunning nodig.
Uw Reactie
Uw Reactie