Parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart

Met uw Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart kunt u gratis parkeren in Apeldoorn in de daarvoor beschikbare gebieden. Daarbij gelden bepaalde voorwaarden. Zo moet u uw gehandicaptenparkeerkaart op de juiste manier gebruiken.

  • Plaats de kaart goed zichtbaar achter de voorruit van uw auto.
  • De volgende gegevens moeten zichtbaar zijn voor de parkeercontroleurs: de geldigheidsdatum, de soort kaart en het kaartnummer en door welke gemeente de kaart is afgegeven. Zijn deze gegevens niet zichtbaar dan kunt u een boete krijgen.
  • De parkeerkaart staat op uw naam, niet op kenteken van een auto. U kunt de kaart daarom in iedere auto gebruiken.
  • U mag de kaart alleen zelf gebruiken. Een ander mag uw kaart niet gebruiken!
  • U mag gratis parkeren op alle parkeerplaatsen die zonder slagboom te bereiken zijn.
  • U mag gratis parkeren in de parkeergarage Marktplein. Bij de slagboom trekt u een parkeerkaartje. Bij terugkomst in de parkeergarage doet u geen betaling bij de betaalautomaat. U meldt zich met uw parkeerkaartje bij het loket van de beveiliging. Het loket is bij de uitgang van de parkeergarage. Hier levert u uw parkeerkaartje in en ontvangt u een gratis uitrijkaart. Is de medewerker niet aanwezig, belt u dan het telefoonnummer dat aangeplakt staat. Let op: betaalt u toch de parkeerkosten bij de betaalautomaat, dan worden deze kosten niet terugbetaald.
  • Geldt er een maximale parkeerduur, gebruikt u dan een parkeerschijf waarop u de aankomsttijd aangeeft.
  • U mag rijden en parkeren in de voetgangersgebieden van de Apeldoornse binnenstad en winkelcentrum Eglantier. Dit mag op maandag t/m vrijdag tot 11.00 uur. U dient dan langzaam en voorzichtig te rijden in de rijrichting die op de borden staat.

Hier mag u parkeren met uw gehandicaptenparkeerkaart

 

Bord E4
Op een algemene parkeerplaats.

Bord E6 gehandicaptenparkeerplaats
Als er een bord met kenteken onder hangt, mag alleen de auto met dit kenteken daar parkeren. 

Als er een bord met tijdslimiet onder hangt, mag u op deze plaats niet langer parkeren dan op het bord staat aangegeven.

Bord E1 parkeerverbod
Op plaatsen waar een bord 'verboden te parkeren' staat.
Parkeren mag hier maximaal 3 uur.
Gele onderbroken streep
Langs een gele onderbroken streep.
Parkeren mag hier maximaal 3 uur.
Bord G5 woonwerf
Op een woonerf.
Parkeren mag hier maximaal 3 uur buiten de parkeervlakken.
Bord E10 parkeerschijfzone
In een parkeerschijfzone.
U mag hier parkeren zonder tijdslimiet.

Bord E9 zone vergunninghouders
Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders mag u maximaal 3 uur parkeren.

Dit geldt niet voor Zone Binnenstad. Daar mag u niet parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Uw Reactie
Uw Reactie