Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar schone energie

09-07-2020

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Op die vragen geeft de Regionale Energie Strategie (RES) een antwoord.

Mijn Apeldoorn

Actueel

De gemeente Apeldoorn organiseerde woensdag 2 september een bijeenkomst over de Concept RES in Apeldoorn. Hier konden bezoekers ook hun mening geven. Lees meer over deze themabijeenkomst  of bekijk de video van deze bijeenkomst.

Wilt u online uw reactie geven? Vul dan de vragenlijst op Cleantech RES-platform in.

Op 17 september bespreekt de gemeenteraad de Concept RES tijdens de Politieke Markt. U kunt hierbij zijn en inspreken als u dat wilt. Meld u aan via de griffie. Ook na september zijn er mogelijkheden om te reageren en in gesprek te gaan over de RES, voordat de gemeenteraad hierover in 2021 besluit. We houden u op deze pagina hiervan op de hoogte.

Geef uw mening

Meedoen kan op verschillende manieren:

  • Via de vragenlijst op het Cleantech RES-platform kunt u uw mening geven over inhoudelijke punten in de RES. Alle reacties worden verzameld en betrokken in de verdere uitwerking van de Concept RES.
  • De gemeente Apeldoorn organiseerde op 2 september een themabijeenkomst over de RES in Apeldoorn. Deelnemers kregen informatie en konden online en in de zaal reageren. Alle vragen en reacties worden gebundeld in een verslag, dat u vanaf medio september op deze webpagina kunt vinden. Ook dit verslag wordt ingebracht in de verdere uitwerking van de Concept RES
  • U kunt inspreken tijdens de Politieke Markt op 17 september. Meld u vooraf aan bij de griffie. Meld u aan via de griffie.
  • Vanaf oktober zijn er lokale en regionale werksessies met verschillende partijen en belanghebbenden. Daarin wordt de Concept RES verder uitgewerkt. Ook bewonersvertegenwoordigers zullen aan deze werksessies deelnemen.

Waarom nieuwe windmolens en zonneparken?

Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame energie op om in de toekomst de klimaat- en energiedoelen te halen. Daarvoor zijn ook windmolens, zonneparken en andere duurzame bronnen nodig. Daarom moeten we in het groot denken en binnen onze regio ook samenwerken met andere gemeenten. Op deze pagina leest u wat de Regionale Energiestrategie inhoudt en wat we in Apeldoorn doen.

Kijk ook op het Cleantech RES-platform.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een plan voor de overgang naar duurzame energie in de regio. Het beschrijft onder andere waar in de toekomst nieuwe zonneparken en windmolens kunnen komen. Samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie Gelderland, de Gelderse waterschappen en netbeheerder Liander, werkt Apeldoorn aan de RES voor de Cleantech Regio.  Het is belangrijk om dat samen met andere gemeenten te doen, want een goede inpassing van duurzame energie en warmte gaat verder dan individuele gemeentegrenzen. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan.

Concept RES voor de Cleantech Regio is klaar

Na een intensief proces met  inbreng van verschillende partijen is begin maart 2020 een Concept RES voor de Cleantech Regio opgesteld. Deze Concept RES is goed voor een totale opwek van ruim 1,2 Tera Watt uur (TWh) aan duurzame energie in 2030.  De Concept RES is te vinden op het digitale RES-platform van de Cleantech Regio. Hier vindt u ook informatie over de totstandkoming van de RES, een tijdlijn, veelgestelde vragen en antwoorden en specifieke informatie voor raadsleden en bewoners. Er is ook een Samenvatting concept RES Cleantech Regio.

Uitstel vanwege de coronacrisis

Door de coronacrisis was het in maart 2020 niet mogelijk om gesprekken en bijeenkomsten over de Concept RES op een persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. De bestuurders in de Cleantech Regio vonden het belangrijk dat bewoners en raadsleden voldoende tijd en ruimte krijgen om hun mening over dit concept-plan te geven. Daarom besloten zij het proces stil te leggen tot na 1 augustus. Dankzij de combinatie van bijeenkomsten en digitale hulpmiddelen kunnen nu meer mensen dan ooit meepraten, -denken en -doen.

Geef uw mening

De gemeente Apeldoorn organiseert op 2 september een themabijeenkomst over de RES in Apeldoorn. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie en kunt u ook uw mening geven. U kunt zich alvast aanmelden.

Vanaf medio juli kunt u ook reageren op de Concept RES via een digitaal reactieformulier op het RES-platform van de Cleantech Regio. U kunt zich alvast aanmelden.

Hoe gaat het verder?

De opgehaalde reacties worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES. 
De Apeldoornse gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve RES, samen met gemeenteraden van de andere regiogemeenten én met de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.  Op 1 juli 2021 bieden zij de RES Cleantech Regio aan het Rijk aan. Samen met de definitieve energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s, moet dat leiden tot landelijk 49% minder CO2-uitstoot In Nederland in 2030. Na vaststelling in 2021 wordt de Regionale Energie Strategie iedere twee jaar opnieuw bekeken en geactualiseerd, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Hoe kwam de Concept RES tot stand?

Van mei 2019 tot maart 2020 is in de regio gewerkt aan uitwerking van de Concept RES. Daarbij zijn ook verschillende partijen en belanghebbenden betrokken. Zoals vertegenwoordigers van o.a. overheid, bedrijfsleven, netwerkbeheerder Liander, landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en ook wijk- en dorpsraden, actiegroepen en lokale energie-initiatieven. Deze partijen dachten mee in verschillende werksessies.
Ook werden er diverse raadsbijeenkomsten georganiseerd en themasessies gericht op specifieke onderwerpen. Ook werd middels een bewonersenquête en een jongerenenquête de mening van bewoners en jongeren gepeild. Lees meer over de Apeldoornse activiteiten en inbreng voor de RES.

Meer informatie