Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Proef met tiny houses

12-09-2018

In 2018 besloot de gemeente actief op zoek te gaan naar één of meer locaties die geschikt zouden zijn voor een proef met zogenaamde ‘tiny houses’. Tiny houses zijn niet alleen klein, het gaat ook om een innovatieve en duurzame manier van wonen.

Mijn Apeldoorn

Update: 24 juli 2019

Aan de hand van een lijst criteria beoordeelde de gemeente in totaal 13 locaties. Eén daarvan kwam als meest geschikt uit de bus: een stuk grond tussen park Zuidbroek en de Nijbroekseweg (de X op onderstaande kaart). De gemeente wil het mogelijk maken om hier bij wijze van proef 10 tiny houses neer te zetten.

Locatie tiny houses

De gemeente stelde een concept-aanpak op hoe om te gaan met dit experiment. Waar moeten de plannen die belangstellenden gaan indienen aan voldoen? Welk bedrag betalen mensen voor gebruik van de grond, en hoe zit het met de financiering van de proef?

De concept-aanpak werd in december 2018 besproken met de gemeenteraad en op basis van opmerkingen vanuit de raad verder aangescherpt. De aangepaste versie is op 27 juni 2019 opnieuw met de raad besproken. Het gaat om een tijdelijk experiment dat 5 jaar duurt.

De gemeenteraad stemde in met een krediet om de financiële risico’s van de proef te dekken. Deelnemers aan de proef betalen € 300,- huur per maand.

Loting

Voor de proef organiseert de gemeente in het najaar van 2019 een loting. Zodra er meer informatie bekend is over hoe u zich kunt inschrijven voor de loting leest u dat op deze pagina. Iedereen die al eerder had aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden krijgt hierover per mail persoonlijk bericht.

Heeft u uw mailadres nog niet aan ons doorgegeven en wilt u ook door ons op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u dat aangeven via het aanmeldformulier.

Meer informatie over de proef leest u in het college- en raadsvoorstel. Wilt u de bespreking met de gemeenteraad van 27 juni online terugkijken? Dat kan hier, het gesprek over tiny houses begint vanaf 2:24:40 uur.

Aanleiding en doel proef

Toen in 2017 voor het eerst in de raad gesproken werd over het populairder wordende fenomeen tiny houses, was snel duidelijk dat Apeldoorn enthousiast was over deze innovatieve en duurzame woonvorm. Omdat het een woonvorm is die goed past binnen de duurzaamheidsambities van Apeldoorn. In eerste instantie is besloten af te wachten of belangstellenden zich met concrete plannen zouden melden, de gemeente was van plan deze pioniers dan zoveel mogelijk te ondersteunen. Toen concrete plannen uitbleven besloot de gemeente in 2018 zelf een proef op te zetten en ook zelf op zoek te gaan naar geschikte locatie(s).
Doel van de proef is ervaring opdoen met deze woonvorm en zowel de gemeente als andere belangstellenden ervan laten leren. De gemeente legt in de proef sterk de nadruk op innovatie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door als voorwaarde te stellen dat sprake is van tijdelijk gebruik (5 jaar) en dat huisjes ‘zelfvoorzienend’ zijn. Dit wordt ook wel ‘off-grid’ wonen genoemd en betekent dat de gemeente voor de huisjes geen aansluiting op water, riool, gas, elektra en kabel regelt. De gemeente vraagt deelnemers om te experimenteren met duurzame alternatieven voor deze voorzieningen.

Ook is het de bedoeling dat sprake is van duurzaam materiaalgebruik en circulariteit. En dat er ook qua omvang daadwerkelijk sprake is van een tiny house van maximaal 28 m² netto oppervlakte en maximaal 2 verdiepingen. Dit vindt de gemeente het best passen bij de oorspronkelijke gedachte achter deze woonvorm; het zo klein mogelijk houden van de ecologische voetafdruk van de tiny house-bewoners. De tiny house bewoners leveren hun tijdelijke woonlocatie na 5 jaar leeg en schoon en in zijn oorspronkelijke staat weer op aan de gemeente.

In onze uitgebreide vraag en antwoordlijst leest u de antwoorden op hierboven genoemde en ook andere vragen. Ook kunt u hier lezen op welke punten nog een besluit genomen moet worden.