Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Gemeenteraad bespreekt tiny houses

12-09-2018

Op 13 december 2018 besprak de gemeenteraad in de politieke markt het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om een proef met 10 tiny houses in Zuidbroek op te zetten. Het college had de concept-aanpak tiny houses op verzoek van de raad gemaakt. Bij de behandeling bleek dat een deel van de raad het experiment steunt, maar ook dat sommige fracties de echte behoefte aan een locatie betwijfelen en dat zij moeite hebben met de ontwikkelende rol van de gemeente. Verder werden de mogelijke financiële risico’s van een experiment besproken.

Mijn Apeldoorn

Update: 24 juni 2019Op 27 juni 2019 bespreekt de gemeenteraad in de politieke markt een aangepaste aanpak van het college van burgemeester en wethouders om een proef met 10 tiny houses in Zuidbroek op te zetten. U bent om 20.00 uur welkom in zaal de Moriaen in het stadhuis aan het Marktplein. Meer informatie leest u in het college- en raadsvoorstel.  


Wilt u de bespreking met de gemeenteraad online terugkijken? Dat kan via deze link, het gesprek over tiny houses begint vanaf 2:24:40 uur.

Het college neemt alle reacties in overweging en komt met een nieuw voorstel. 

Sinds september 2018 kunnen belangstellenden aangeven dat ze over het onderwerp ‘tiny houses’ geïnformeerd willen blijven. De gemeente heeft tot nu toe 90 formulieren ontvangen. 7 personen zeggen dat zij al een tiny house hebben, 26 personen willen wel met anderen een terrein ontwikkelen en 57 personen kruisten verschillende vakjes aan (samen ontwikkelen, oriënteren op wonen in een tiny house en geïnteresseerd om andere redenen).
 
Als u op de hoogte gehouden wilt worden via de mail, dan kunt u dat aangeven via het aanmeldformulier.
 
Hieronder kunt u meer lezen over de concept-aanpak die op verzoek van de raad gemaakt is.


Update: 12 september 2018:

Apeldoorn wijst locatie aan voor proef met tiny houses

Eerder dit jaar besloot de gemeente actief op zoek te gaan naar één of meer locaties die geschikt zouden zijn voor een proef met zogenaamde ‘tiny houses’. Tiny houses zijn niet alleen klein, het gaat ook om een innovatieve en duurzame manier van wonen.

Aan de hand van een lijst criteria beoordeelde de gemeente in totaal 13 locaties. Eén daarvan kwam als meest geschikt uit de bus: een stuk grond tussen park Zuidbroek en de Nijbroekseweg (de X op onderstaande kaart). De gemeente wil het mogelijk maken om hier bij wijze van proef 10 tiny houses neer te zetten.

Locatie tiny houses

Naast het nemen van een besluit over de meest geschikte locatie, is ook een concept-aanpak opgesteld hoe om te gaan met dit experiment. Wat verstaat gemeente Apeldoorn precies onder een tiny house? Waar moeten de plannen die belangstellenden gaan indienen aan voldoen? Welk bedrag betalen mensen voor gebruik van de grond, en hoe zit het met de financiering van deze hele proef?

Op deze en nog veel meer vragen heeft de gemeente nu in de concept-aanpak een antwoord gegeven, of soms meerdere mogelijke scenario’s geschetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gemeenteraad hierover te raadplegen. Naar verwachting vindt dit in november plaats.

In onze uitgebreide vraag en antwoordlijst leest u de antwoorden op hierboven genoemde en ook andere vragen. Ook kunt u hier lezen op welke punten nog een besluit genomen moet worden.

Als de besluitvorming over de concept-aanpak rond is, start de gemeente met het voorbereiden van de uitvraag waarop belangstellenden kunnen intekenen.

Aanleiding en doel proef

Toen in 2017 voor het eerst in de raad gesproken werd over het populairder wordende fenomeen tiny houses, was snel duidelijk dat Apeldoorn enthousiast was over deze innovatieve en duurzame woonvorm. Omdat het een woonvorm is die goed past binnen de duurzaamheidsambities van Apeldoorn. In eerste instantie is besloten af te wachten of belangstellenden zich met concrete plannen zouden melden, de gemeente was van plan deze pioniers dan zoveel mogelijk te ondersteunen. Toen concrete plannen uitbleven besloot de gemeente zelf een proef op te zetten en ook zelf op zoek te gaan naar geschikte locatie(s).

Doel van de proef is ervaring opdoen met deze woonvorm en zowel de gemeente als andere belangstellenden ervan laten leren. De gemeente legt in de proef sterk de nadruk op innovatie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door als voorwaarde te stellen dat sprake is van tijdelijk gebruik (5 jaar) en huisjes ‘zelfvoorzienend’ zijn. Dit wordt ook wel ‘off-grid’ wonen genoemd en betekent dat huisjes niet aangesloten zijn op water, riool, gas, elektra en kabel. Ook dient sprake te zijn van duurzaam materiaalgebruik en circulariteit. En dat er ook qua omvang daadwerkelijk sprake is van een tiny house van maximaal 28 m² netto oppervlakte en maximaal 2 verdiepingen. Dit vindt de gemeente het best passen bij de oorspronkelijke gedachte achter deze woonvorm; het zo klein mogelijk houden van de ecologische voetafdruk van de tiny house-bewoners. Tot slot is het de bedoeling dat de bewoners de locatie leeg en schoon opleveren.

Om zeker te zijn dat sprake is van innovatie kiest de gemeente er ook bewust voor om nu niet meerdere, uniforme en kant en klare tiny houses te laten plaatsen en verkopen of verhuren door een projectontwikkelaar of woningcorporatie. Minimaal 7 van de 10 plekken reserveert de gemeente voor ‘zelfrealisatie’; het helemaal zelf ontwikkelen/ontwerpen van een tiny house.

Meer lezen

U kunt hier het concept-aanpak tiny houses van de gemeente Apeldoorn lezen.

Voor nog meer informatie over tiny housing zie ook:

Zodra er meer duidelijk is over hoe de gemeente de 10 beschikbare plekken gaat verdelen, zal de gemeente dat uiteraard melden. Als u op de hoogte gehouden wilt worden via de mail, dan kunt u dat aangeven via het aanmeldformulier.