Bijdrage schoolzwemmen speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeente Apeldoorn kunnen een bijdrage aanvragen voor schoolzwemmen.

Lees meer

Leerlingen in de basisschoolleeftijd op onderstaande scholen komen in aanmerking voor een bijdrage in het schoolzwemmen.

Speciaal basisonderwijs

  • De Boemerang
  • De Prinsenhof
  • De Vorm.

Speciaal onderwijs

  • De Ambelt
  • Mariëndael
  • Voorthuysen
  • Zonnehoek.

De schoolbesturen van de onder Voorwaarden genoemde scholen voor speciaal (basis) onderwijs, vragen een bijdrage aan door een brief te sturen naar Postbus 9033, 7300 ES te Apeldoorn. Vermeld hierin:

  • De reden van subsidieaanvraag
  • Een gespecificeerde opgave van het bedrag dat u denkt nodig te hebben voor de zwemlessen.

De gemeente Apeldoorn stelt jaarlijks een budget vast voor de bijdrage aan schoolzwemmen. De scholen krijgen daarom per schooljaar informatie over de hoogte van de bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie