Tegemoetkoming wettelijk eigen risico

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kunt u éénmalig een compensatie krijgen voor 50% van uw verbruikte wettelijk eigen risico. Heeft u een traject schuldhulpverlening bij gemeente Apeldoorn? Kijk dan hieronder hoe u deze regeling kunt aanvragen.

 
Nodig
 • Zorgnota’s 
 • Inkomensgegevens, ook van uw partner als u die heeft
 • Uw DigiD, ook van uw partner als u die heeft
Lees meer

Als u een traject schuldhulpverlening heeft kunt u ook de tegemoetkoming wettelijk eigen risico aanvragen. Het maakt dan niet uit als uw gezinsinkomen hoger is dan 130% van het sociaal minimum.

U kunt de regeling in dit geval aanvragen via dit digitale aanvraagformulier.

Betaalt u het wettelijk eigen risico vooraf in delen?

Wacht dan op uw eindafrekening. Op deze eindafrekening ziet u het verbruikte eigen risico en het geld dat u mogelijk terug ontvangt van uw zorgverzekeraar.

Online aanvragen voor 2023

Met bovenstaande knop kunt u de tegemoetkoming voor 2023 aanvragen (met DigiD). U moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens, bankafschriften, betaalbewijzen en/of zorgnota’s goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen. U ontvangt direct uw beschikking per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. 

Lukt het niet via bovenstaande knop, vraag dan hier de tegemoetkoming voor 2023 aan. U ontvangt uw beschikking binnen 8 weken per post op uw woonadres.

Online aanvragen voor 2022

Heeft u onlangs nog een zorgnota over het jaar 2022 ontvangen? Dan kunt u de tegemoetkoming over 2022 alsnog aanvragen. Bewaar originele bewijsstukken zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens, bankafschriften, betaalbewijzen en/of zorgnota’s goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen. U ontvangt uw beschikking binnen 8 weken per post op uw woonadres.

Heeft u nog geen DigiD?
Dan is het zelfs sneller als u die eerst aanvraagt. Dat kunt u doen aan het begin van het aanvraagformulier. Na ontvangst van de DigiD vraagt u de tegemoetkoming aan.

Heeft uw partner de tegemoetkoming al aangevraagd? 
Let er dan op dat u inlogt met uw eigen naam en DigiD en niet met die van uw partner.

U hebt recht op de Tegemoetkoming wettelijk eigen risico als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw gezinsinkomen is lager dan 130% van het minimum (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voor studenten geldt:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent een studerende alleenstaande ouder én uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (excl. vakantietoeslag) (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

De hoogte van de tegemoetkoming is de helft van het wettelijk eigen risico dat u heeft verbruikt. In 2023 is het wettelijk eigen risico € 385,-. De tegemoetkoming is dus maximaal € 192,50.

Komt u liever langs? U kunt op de onderstaande tijden zonder afspraak terecht op onderstaande locaties.

 • Locatie Samen055 Noord, Zilverschoon 4
  • Maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Locatie de Stolp, Violierenplein 104
  • Dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
 • Locatie CODA Dokzuid, 1e Wormenseweg 460
  • Dinsdag van14.00 uur tot 16.00 uur
 • Locatie Samen055 West, Dr. Rodbardlaan 5
  • Donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Heeft u nog andere vragen? Neem contact op via inkomensondersteuning@apeldoorn.nl of bel naar 14 055.

Gemeente Epe is vanaf januari 2023 gestopt met de regeling ‘Tegemoetkoming eigen risico’. Als u in Epe woont kunt u de tegemoetkoming dus niet meer aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie