Tegemoetkoming wettelijk eigen risico

Hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kunt u éénmalig een compensatie krijgen voor 50% van uw verbruikte wettelijk eigen risico.

 
Nodig
  • Zorgnota’s van 2022/2023
  • Inkomensgegevens 2022 of 2023, ook van uw partner als u die heeft
  • Uw DigiD, ook van uw partner als u die heeft
Lees meer

  • Betaalt u het wettelijk eigen risico vooraf in delen ( gespreid betalen eigen risico) Wacht dan op uw eindafrekening. Op deze eindafrekening ziet u het verbruikte eigen risico en het geld dat u mogelijk terug ontvangt van uw zorgverzekeraar.

Online aanvragen met bovenstaande knop (DigiD).

U moet kunnen aantonen dat u voldoet aan de regeling. Bewaar originele bewijsstukken zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens, bankafschriften, betaalbewijzen en/of zorgnota’s goed. Wij kunnen u tot 1 jaar na de datum van toekenning hierom vragen.

Heeft u nog geen DigiD?
Dan is het zelfs sneller als u die eerst aanvraagt. Dat kunt u doen aan het begin van het aanvraagformulier. Na ontvangst van de DigiD vraagt u de tegemoetkoming aan.

Heeft uw partner de tegemoetkoming al aangevraagd? 
Let er dan op dat u inlogt met uw eigen naam en DigiD en niet met die van uw partner.

U hebt recht op de Tegemoetkoming wettelijk eigen risico als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw gezinsinkomen is lager dan 120% van het minimum (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

Voor studenten geldt:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent een studerende alleenstaande ouder bent én uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (excl. vakantietoeslag) (bekijk de tabel of uw inkomen hieronder blijft)

De hoogte van de tegemoetkoming is de helft van het wettelijk eigen risico dat u heeft verbruikt. In 2023 is het wettelijk eigen risico € 385,-. De tegemoetkoming is dus maximaal € 192,50.

Voor hulp kunt u langskomen op het spreekuur in uw wijk van de sociaal raadslieden van Stimenz. Ook kunt u de cursus 'Digisterker: online in contact met de overheid' volgen.

Heeft u nog andere vragen? Neem contact op via inkomensondersteuning@apeldoorn.nl of bel naar 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie