Standplaatsvergunning

Voor markt- of straathandel in de openbare ruimte buiten de markt heeft u een standplaatsvergunning van de gemeente nodig. Ook voor locaties op particuliere terreinen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Lees meer

Wilt u producten verkopen of promoten vanuit de standplaats? Dan moet u ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Regels aan standplaats

 • Als u folders, flyers of proefmonsters wilt uitdelen zonder dat u gebruik maakt van een stand of kraam heeft u geen vergunning nodig.
 • Wilt u producten verkopen of promoten vanuit de standplaats? Dan moet u ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Wilt u een terras bij uw verkoopinrichting exploiteren? Dan moet u dit bij de aanvraag voor de standplaats aangeven.
 • De vergunninghouder is verplicht de standplaats persoonlijk in te nemen, een standplaats is niet overdraagbaar.
 • De verkoopwagen mag op aaneengesloten dagen blijven staan, maar niet langer dan een periode van twee maanden. Zodra u de standplaats een dag niet gebruikt, verwijdert u deze na afloop van de verkoopdag.
 • Als u een standplaats heeft op/nabij een winkelcentrum, dan kunt u geen standplaats innemen op dagen dat de betreffende winkeliersvereniging de locatie nodig heeft voor een evenement.
 • U mag uw verkoopstand opbouwen en inrichten (inclusief het brengen, plaatsen en lossen) vanaf  07.00 uur op de verkoopdag.
 • Het is mogelijk dat het bestemmingsplan op de door u gevraagde locatie ambulante handel niet toestaat. U heeft dan ook een omgevingsvergunning (ontheffing planologisch strijdig gebruik) nodig.
 • Een commerciële standplaatsvergunning krijgt u in principe voor onbepaalde tijd. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Zoals toekomstige werkzaamheden op of nabij de locatie van de standplaats.

Soorten standplaatsen

U kunt 4 soorten standplaatsen aanvragen:

 1. Een commerciële standplaats Dit is een standplaats die u een of meerdere dagen per week gedurende een jaar of langer inneemt. Bijvoorbeeld een vis- of bloemenkraam. Ook seizoensgebonden standplaatsen voor bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen, kerstbomen of ijs vallen hieronder.
 2. Een commerciële incidentele standplaats Bijvoorbeeld een standplaats voor promotionele doeleinden. Of een standplaats in verband met de verbouwing van een winkelpand. Of voor de verkoop van detailhandelsgoederen buiten een winkel bij bijzondere gelegenheden (jubileum, opening nieuwe winkel) of voor een koek en zopie standplaats. Ook (niet) commerciële dienstverlenende activiteiten vallen hieronder. 
 3. Een ideële standplaats Dit is een standplaats waarvoor de verkoopopbrengst of informatieverstrekking voor een niet-commercieel doel is. Met een informatiestand bedoelen we een kraam om informatie te verstrekken en/of spullen te verkopen voor het goede doel of een vereniging zonder winstoogmerk. U vraagt een vergunning aan voor het plaatsen van een informatiestand als u deze gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Het aanvragen en opstellen van een niet-commerciële stand kost u niets.
 4. Een marktstandplaats. Informatie over een standplaats op 1 van onze weekmarkten vindt u op de pagina Vergunning marktstandplaats.

Vergunning wijzigingen of intrekken

Krijgt u een nieuw verkoopmiddel? Gaat u andere producten verkopen? Wilt u een terras gaan exploiteren of verandert er iets anders ten opzichte van uw huidige vergunning? Dan kunt u deze wijziging(en) online doorgeven met bovenstaande knop. Ook kunt u online uw vergunning opzeggen.

Voor markt- of straathandel in de openbare ruimte buiten de markt heeft u een standplaatsvergunning van de gemeente nodig. Ook voor locaties op particuliere terreinen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning gaat volgens een aantal stappen:

 1. U bekijkt de regels voor een standplaatsvergunning en bepaalt welke soort standplaats u wil aanvragen.
 2. U vraagt de standplaatsvergunning online aan met bovenstaande knop.
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 4. U ontvangt schriftelijk bericht of u de vergunning krijgt.

De behandeltermijnen voor uw vergunning zijn als volgt:

 • Commerciële standplaats 8 weken.
 • Incidentele standplaats 3 weken.
 • Ideële standplaats 3 weken.

Wet Bibob

We toetsen uw aanvraag aan de Wet Bibob. Hiervoor krijgt u van ons een formulier ontvangt u van de gemeente. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

 
Soort vergunning Kosten 2022
Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd op gemeentegrond € 604,25
Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd op particuliere grond € 402,85
Standplaatsvergunning voor bepaalde tijd € 100,70
Wijzigen van een standplaatsvergunning € 151,00

Leges tijdelijke ontheffing berijden voetgangersdomein   

(ten behoeve van inrichten standplaats voor promoten product)
€ 22,55

Kosten elektra en water

Wilt u gebruik maken van elektra en/of water? Dan betaalt u zelf de kosten van de eventuele aanleg van de voorziening en het gebruik ervan. Als er al een gemeentelijke elektravoorziening aanwezig is, betaalt u alleen voor het gebruik van elektra en/of water.

Standplaatsvergunning op gemeentegrond

Heeft u een standplaatsvergunning op gemeentegrond? Dan betaalt u ook een vergoeding voor het gebruik van de grond (precariobelasting). De hoogte van deze vergoeding hangt af van de locatie van uw standplaats, het aantal m2 en het aantal dagen. Per jaar ontvangt u hiervoor een aanslag.

Let op: U betaalt de kosten vooraf: bij de behandeling van de aanvraag. Als u geen vergunning krijgt, moet u de hierboven genoemde kosten (leges) toch betalen.

Uw Reactie
Uw Reactie