Standplaatsvergunning

Voor markt- of straathandel in de openbare ruimte buiten de markt heeft u een standplaatsvergunning van de gemeente nodig. Ook voor locaties op particuliere terreinen heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Lees meer

Soorten standplaatsen

Er zijn 4 soorten standplaatsen:

 1. Een commerciële standplaats. Dit is een vaste standplaats die u een of meerdere dagen per week gedurende een jaar of langer inneemt. Bijvoorbeeld een vis- of bloemenkraam. Ook seizoensgebonden standplaatsen voor bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen, kerstbomen of ijs vallen hieronder.
 2. Een commerciële incidentele standplaats. Bijvoorbeeld een standplaats voor promotionele doeleinden, een standplaats in verband met de verbouwing van een winkelpand, voor de verkoop van detailhandelsgoederen buiten een winkel bij bijzondere gelegenheden (jubileum, opening nieuwe winkel) of voor een koek en zopie standplaats. Ook (niet) commerciële dienstverlenende activiteiten vallen hieronder. 
 3. Een ideële standplaats. Dit is een standplaats waarvoor de verkoopopbrengst of informatieverstrekking voor een niet-commercieel doel is. Met een informatiestand bedoelen we een kraam om informatie te verstrekken en/of spullen te verkopen voor het goede doel of een vereniging zonder winstoogmerk. U vraagt een vergunning aan voor het plaatsen van een informatiestand als u deze gebruikt voor niet commerciële doeleinden. Het aanvragen en opstellen van een niet-commerciële stand kost u niets.
 4. Een marktstandplaats. Informatie over een standplaats op 1 van onze weekmarkten vindt u op de pagina Vergunning marktstandplaats.

Als u folders, flyers of proefmonsters wilt uitdelen zonder dat u gebruik maakt van een stand of kraam heeft u geen vergunning nodig.

Alvast handig om te weten

Bij een vaste standplaats:

 • Binnen gemeente Apeldoorn zijn locaties voor standplaatsen niet vastgesteld. U dient zelf een locatie aan te dragen. Een locatie is noodzakelijk om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Heeft u vragen over een bepaalde locatie? Mail dan naar apvvergunningen@apeldoorn.nl.
 • Bij het aanvragen van een vergunning horen leges (zie kopje Kosten). De leges staan los van de vraag of een vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer een vergunning geweigerd wordt, moet u leges betalen.
 • Voor standplaatsen op particulier terrein is een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar noodzakelijk om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.
 • De vergunninghouder is verplicht de standplaats persoonlijk in te nemen, een standplaats is niet overdraagbaar. Een vergunning wordt alleen aan natuurlijke personen verstrekt.
 • De verkoopwagen mag op aaneengesloten dagen blijven staan, maar niet langer dan een periode van twee maanden. Zodra u de standplaats een dag niet gebruikt, verwijdert u deze na afloop van de verkoopdag.
 • Wilt u producten verkopen of promoten vanuit de standplaats? Dan moet u ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Als u een standplaats heeft op/nabij een winkelcentrum, dan kunt u geen standplaats innemen op dagen dat de betreffende winkeliersvereniging de locatie nodig heeft voor een evenement.
 • U mag uw verkoopstand opbouwen en inrichten (inclusief het brengen, plaatsen en lossen) vanaf  07.00 uur op de verkoopdag.
 • Het is mogelijk dat het omgevingsplan op de door u gevraagde locatie ambulante handel niet toestaat. U heeft dan ook een omgevingsvergunning (ontheffing planologisch strijdig gebruik) nodig.
 • Een commerciële standplaatsvergunning krijgt u in principe voor onbepaalde tijd. Tenzij u zelf aangeeft dat het om een bepaalde periode gaat. Of als er bijzondere omstandigheden zijn zoals toekomstige werkzaamheden op of nabij de locatie van de standplaats.
 • U mag maximaal 2 statafels met een maximale doorsnee van 1 m2 plaatsen.
 • In het voetgangersgebied in de binnenstad worden geen nieuwe vaste of permanente standplaatsen uitgegeven.

Bij een incidentele, ideële of promotionele standplaats:

 • Er worden voor het Raadhuisplein op een zaterdag/zondag alleen maar (promotionele) vergunningen met een maximale afmeting van 10 m2 verleend. Binnen die 10 m2 mag één object (en eventueel een afvalbak) geplaatst worden die direct te verwijderen moet zijn.
 • Als de oliebollenkraam op het Raadhuisplein staat (vanaf laatste week oktober t/m eerste week januari) dan worden er voor een zaterdag/zondag geen vergunningen verleend voor (promotionele) standplaatsen.
 • Als de oliebollenkraam op het Raadhuisplein staat (vanaf laatste week oktober t/m eerste week januari) dan worden er voor de maandag t/m vrijdag alleen maar vergunningen met een maximale afmeting van 10 m2 verleend. Binnen die 10 m2 mag maar één object (en eventueel een afvalbak) geplaatst worden die direct te verwijderen moet zijn.
 • Er worden geen voertuigen toegestaan in het voetgangersgebied in de binnenstad, ook niet bij een standplaats op het Raadhuisplein.
 • Op het Marktplein kan in verband met de markt op zaterdag geen standplaats worden ingenomen.

Vergunning wijzigen of intrekken

Krijgt u een nieuw verkoopmiddel? Gaat u andere producten verkopen of verandert er iets anders ten opzichte van uw huidige vergunning? Dan kunt u deze wijziging(en) online doorgeven met bovenstaande knop. Ook kunt u online uw vergunning opzeggen.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning gaat volgens een aantal stappen:

 1. U bekijkt de informatie bij de voorwaarden voor een standplaatsvergunning en bepaalt welke soort standplaats u wil aanvragen.
 2. U vraagt de standplaatsvergunning online aan met bovenstaande knop.
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 4. U ontvangt schriftelijk bericht of u de vergunning krijgt.

De behandeltermijnen voor uw vergunning zijn als volgt:

 • Commerciële vaste standplaats 8 weken. De gemeente kan deze termijn in uitzonderlijke gevallen met nogmaals 8 weken verlengen.
 • Incidentele standplaats 3 weken.
 • Ideële standplaats 3 weken.

Vergunning wijzigen of intrekken

Krijgt u een nieuw verkoopmiddel? Gaat u andere producten verkopen? Wilt u een terras gaan exploiteren of verandert er iets anders ten opzichte van uw huidige vergunning? Dan kunt u deze wijziging(en) online doorgeven met bovenstaande knop. Ook kunt u online uw vergunning opzeggen.

Wet Bibob

We kunnen uw aanvraag gaan toetsen aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Dit formulier ontvangt u van de gemeente en is te vinden op de Bibobpagina.  

 
Soort vergunning Kosten 2024
Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd op gemeentegrond € 622,17
Standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd op particuliere grond € 414,79
Standplaatsvergunning voor bepaalde tijd € 103,71
Wijzigen van een standplaatsvergunning € 155,51

Leges tijdelijke ontheffing berijden voetgangersdomein   

(ten behoeve van inrichten standplaats voor promoten product)
€ 25,13

Kosten elektra en water

Wilt u gebruik maken van elektra en/of water? Dan betaalt u zelf de kosten van de eventuele aanleg van de voorziening en het gebruik ervan. Overdracht aan een eventuele nieuwe standplaatshouder dient onderling te worden geregeld.

Als er al een gemeentelijke elektravoorziening aanwezig is, betaalt u alleen voor het gebruik van elektra en/of water.

Standplaatsvergunning op gemeentegrond

Heeft u een standplaatsvergunning op gemeentegrond? Dan betaalt u ook een vergoeding voor het gebruik van de grond (precariobelasting). De hoogte van deze vergoeding hangt af van de locatie van uw standplaats, het aantal m2 en het aantal dagen. Per jaar ontvangt u hiervoor een aanslag.

Let op: U betaalt de kosten vooraf: bij de behandeling van de aanvraag. Als u geen vergunning krijgt, moet u de hierboven genoemde kosten (leges) toch betalen.

Uw Reactie
Uw Reactie