Vergunning marktstandplaats

Apeldoorn houdt wekelijks zeven markten. U kunt hiervoor een marktstandplaats aanvragen. Als u in aanmerking wilt komen voor een vaste standplaats op de markt, dan laat u zich op de wachtlijst plaatsen of loopt u geregeld mee.

Lees meer

U kunt een vergunning voor een marktstandplaats online aanvragen of wijzigen via bovenstaande knoppen.

Meelopen houdt in dat u in aanmerking wilt komen voor een vrije standplaats (een zogenaamde dagstandplaats).
Wilt u meelopen op de maandag- t/m vrijdagmarkt, dan neemt u enkele dagen voor de betreffende marktdag telefonisch contact op met de marktmeester via nummer 14 055.

Om rechten op een vaste standplaats op te bouwen moet u zich minimaal eenmaal per 3 achtereenvolgende weken met uw waren bij de marktmeester melden.

Indien u wilt komen meelopen op een van de andere markten, dan neemt u enkele dagen voor de betreffende marktdag telefonisch contact op met de marktmeester via nummer 14 055.

Voor de invulling van een vrije standplaats worden de wachtlijsten en meeloperslijsten samengevoegd. Er wordt niet alleen gekeken naar de inschrijfdatum, maar bijvoorbeeld ook naar de branche. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan branches op de markten. De marktmeester kan meer informatie verstrekken over de toewijzingsprocedure.

Heeft u al een marktstandplaats of meelopersplaats? Dan kunnen de volgende mogelijkheden voor u van toepassing zijn:

De kosten voor een standplaats zijn als volgt:

 
 Soort standplaats
(diepte standsplaats max. 3 m)
Per dag  Per kwartaal
 Maandag t/m vrijdag per m  € 3,46  €34,60
 Maandag t/m vrijdag per m2 (dieptemeters)  € 2,27  € 22,70
 Zaterdag per m  € 4,70  € 47,00
 Zaterdag per m2 (dieptemeters)   € 2,81  € 28,10
 
Elektra: de kosten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de gewenste aansluiting.
De marktmeester kan u hierover informeren.
Divers
Huur marktkraam: u betaalt kramengeld aan de kramenexploitant -
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst bedraagt voor de eerste melding per markt € 34,80
Het tarief voor het in behandeling nemen van een herhalingsverzoek tot handhaving op de wachtlijst bedraagt per markt € 20,80

Om voor een vaste standplaats of dagstandplaats in aanmerking te komen, dient u ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Uw Reactie
Uw Reactie