Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan huis of op een openbare en in de open lucht gelegen plaats voor commerciële doeleinden. Een venter moet in beweging zijn.

Lees meer

 • Om te mogen venten in Apeldoorn moet u ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het is verboden te venten:
  • Wanneer daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt
  • Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag
  • Op zon- en feestdagen van 00.00 tot 12.00 en van 18.00 tot 24.00 uur, voor zover er niet tevens sprake is van eerdergenoemde feestdagen.
  • Binnen 200 meter van een standsplaats als bedoeld in artikel 5:17, eerste lid, een winkel of een andere verkoopgelegenheid waarin of waaruit hoofdzakelijk soortgelijke artikelen worden verkocht, of het marktterrein tijdens de aangewezen marktdagen.
  • Dit verbod is niet van toepassing op het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie gerichte etenswaren en alcoholvrije dranken voor zover dit plaatsvindt tussen 09.00 en 22.00 uur 
  • Op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 09.00 uur

Wanneer de opbrengst van de verkoop voor een goed doel is en wanneer plaatselijke instellingen de collectes in meerdere stadsdelen of dorpen houden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

Wanneer u goederen of diensten vanaf een vaste locatie wilt aanbieden, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Uw Reactie
Uw Reactie