Vergunning speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, dient u daarvoor een exploitatievergunning aan te vragen. Voor de speelautomaten is ook een aanwezigheidsvergunning nodig. Op dit moment is het niet mogelijk een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal aan te vragen. Het maximale aantal vergunningen (5) dat de gemeente afgeeft is bereikt. U kunt daarom geen vergunning aanvragen. Zodra dit weer kan, wordt dat op deze pagina gemeld en gepubliceerd.

 
Duur 8 weken
Kosten € 1.823,49
Lees meer

Bekijk voordat u een aanvraag indient de voorwaarden op de website. Stuur een e-mail naar apvvergunningen@apeldoorn.nl met een verzoek tot ontvangen van het aanvraagformulier  ‘exploitatie- en aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal’. In het aanvraagformulier staat precies vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van eventuele vestiging.

In de speelautomatenhal mogen maximaal vijfendertig speelautomaten aanwezig zijn. De vergunning voor een speelautomatenhal is maximaal 3 jaar geldig.

Let op: Wellicht heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Een vergunning voor een kansspelautomatenhal wordt gezien als een schaarse vergunning. Een schaarse vergunning is een vergunning, waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn.

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) is bepaald dat er (maximaal) 5 vergunningen mogen worden verleend voor het vestigen van een speelautomatenhal. Hiervan mogen er maximaal 3 in de binnenstad gevestigd zijn en 2 buiten de binnenstad.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u de bibobvragenlijst vergunningen in. Een link naar dit digitale formulier ontvangt u gelijktijdig met het aanvraagformulier voor deze vergunning en is tevens te vinden op de Bibobpagina.

De kosten voor deze vergunningen zijn:

  • Exploitatievergunning speelhal € 1.823,49
  • Aanwezigheidsvergunning (basis) € 22,50 per jaar 
  • Ieder volgende (maximaal 35) speelautomaten € 34,00 per automaat per jaar

  • De aanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider moeten voldoen aan zedelijkheidseisen.
  • De aanvrager, de beheerder en de bedrijfsleider moeten in het bezit zijn van het 'GGZ Nederlands Certificaat verslavingsproblematiek voor speelautomatencentra'.
  • De speelautomatenhal is uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk.
  • De beheerders zijn 21 jaar of ouder.
  • De exploitatie van de speelautomatenhal is niet strijdig met het omgevingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening.
  • In de speelautomatenhal schenkt u geen dranken voor bezoekers. U mag wel 1 automaat koud voor frisdrank en 1 automaat warm voor koffie en thee plaatsen.
  • De exploitatievergunning speelautomatenhal is zowel persoons- als adresgebonden en is dus niet overdraagbaar.

De burgemeester beslist binnen 8 weken over de aanvraag. De beslissing kan eenmalig worden uitgesteld voor een periode van maximaal 8 weken.

Uw Reactie
Uw Reactie