Vergunning aanwezigheid kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecazaak, moet u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen. Voor elke locatie of vestiging van de horecaonderneming is een aparte vergunning nodig.

Lees meer

  • Vraag uw aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten online aan.
  • Lees ook de voorwaarden.
    De gemeente handelt uw aanvraag binnen 4 weken af.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Dit formulier ontvangt u van de gemeente en is tevens te vinden op de Bibobpagina.

 
Periode 1 automaat 2 of meer automaten
12 maanden € 22,50 - eerste € 22,50
- iedere volgende € 34,00
Onbepaalde tijd € 90,50 - eerste € 90,50
- iedere volgende € 136,00

  • U bent in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning óf u staat ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U staat niet onder curatele of bewind
  • U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet.

Soorten automaten

Kansspelautomaten keren winst uit, zoals een fruitautomaat. Een kansspelautomaat mag u alleen plaatsen in een zogenaamde hoogdrempelige zaak; een café, restaurant of speelhal. Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten zoals flipperkasten heeft u geen vergunning nodig.

Aantallen

Iedere zaak mag maximaal 2 automaten hebben. In zogenaamde speelhallen mag u meerdere kansspelautomaten plaatsen. In de gemeente Apeldoorn is het aantal speelhallen aan een maximum gebonden. Voor een speelhal moet u een aparte exploitatievergunning aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie