Index subsidie

Elk jaar bepaalt de gemeente het eventuele indexpercentage voor de subsidie. Het indexpercentage voor het subsidiebedrag voor 2024 is 6,5%. Het indexpercentage voor 2025 is 3,9%. Dit is onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting. In november wordt deze begroting door de gemeenteraad vastgesteld. Ontvangt u jaarlijks een begrotingssubsidie dan kunt u bij uw subsidieaanvraag voor het nieuwe kalenderjaar rekening houden met het indexpercentage van dat jaar.

Ophoging index 2024 met 1,17,% voor subsidies (algemene) voorzieningen

Door de gemeenteraad van Apeldoorn is besloten het gewogen indexpercentage voor 2024 te verhogen met 1,17% . Met deze ophoging komt de index voor subsidies (algemene) voorzieningen op 7,67%. Deze ophoging is om de loonkostenstijgingen van de subsidierelaties op te kunnen vangen en het aanbod aan onze inwoners te kunnen behouden. 

Organisatie die hiervoor in aanmerking komen, sturen wij vóór 1 mei 2024 een besluit.
Het gaat om de organisaties die over 2024

  • subsidie ontvangen op basis van:

- de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Basisontmoetingsplekken en Inwonersondersteuning Wmo en Jeugd 2021-2024;
- de Subsidieregeling Algemene voorzieningen Vrijwilligersondersteuning en Mantelzorgondersteuning Wmo en Jeugd 2023-2025;
- de Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2023-2025;

  • een begrotingssubsidie ontvangt, die valt binnen het Programma Samenleving en onder de cao Sociaal werk, VVT, GGZ, Gehandicaptenzorg of Jeugdzorg (met uitzondering van de subsidies waarvoor een landelijke of regionale index geldt);

  • incidentele subsidie ontvangt, waarbij een meerjarige is toegezegd met het oog op toekomstige borging in een subsidieregeling.

Meer weten

Heeft u vragen? Stel ze aan de medewerkers bij het suibsidiebuerau van gemeente Apeldoorn.

Stuur een mail aan subsidiebureau@apeldoorn.nl

Of bel 14055.

Uw Reactie
Uw Reactie