Aanvraag en toekenning

Voor elke soort subsidieaanvraag is er een (zoveel als mogelijk) online aanvraagformulier. Het subsidiebureau van de gemeente kijkt of de aanvraag volledig is en of de juiste stukken erbij zitten.

 

Het vakteam van de gemeente kijkt of de aanvraag voldoet aan de criteria in de regeling en bereidt de beschikking voor. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de toekenning van de aanvraag. Het subsidiebureau stuurt de toekenningsbeschikking op. Het Subsidiebureau van de gemeente betaalt het afgesproken voorschotbedrag (in termijnen) uit.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob als er signalen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de subsidiebeschikking (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Dit formulier ontvangt u van de gemeente en is tevens te vinden op de Bibobpagina.

Meer weten

Heeft u vragen? Stel ze aan de medewerkers bij het suibsidiebuerau van gemeente Apeldoorn.

Stuur een mail aan subsidiebureau@apeldoorn.nl

Of bel 14055.

Uw Reactie
Uw Reactie