Afwijken van regels in het omgevingsplan

Stel dat U een bestaand gebouw anders wilt gaan gebruiken. U wilt bijvoorbeeld in uw garage en webwinkel gaan vestigen of een Bed en Breakfast. Of u wilt in uw woning een kinderopvang gaan doen. Of strijdig gebruik van gronden kan zijn het graven van een poel of maken van een siertuin op agrarische grond. Het kan zijn dat dit andere gebruik niet past in het omgevingsplan. Dan heeft u hiervoor vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of het gewenste gebruik op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen. Of een belafspraak maken.

Lees meer

Welk gebruik op een locatie is toegestaan wordt geregeld in het Omgevingsplan. Als u plannen heeft om een gedeelte van een bedrijfspand, woning of een (gedeelte van een) schuur te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld een bedrijf aan huis, of een Bed en Breakfast dan moet u eerst nagaan in het omgevingsplan of dit op de locatie is toegestaan. Dit vindt u in het Omgevingsloket onder de button ‘Regels op de kaart’.

Als het gebruik niet is toegestaan zult u hiervoor een omgevingsvergunning voor ‘Afwijken van regels in het omgevingsplan’ moeten aanvragen.  Als u moet verbouwen, heeft u mogelijk ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor afwijken van regels in het omgevingsplan gaat via het Omgevingsloket.

U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

U kiest voor het tabblad ‘aanvragen’ en vult als trefwoord in: ‘omgevingsplan’. Kies dan de activiteit: ‘afwijken regels in het omgevingsplan’. En vul vervolgens het formulier in, en voeg de gevraagde bijlagen toe waaruit duidelijk blijkt waar de aanvraag exact over gaat.

  • situatietekening (schaal 1:500/1:1000) waarop duidelijk de positie is aangegeven van het gebouw waar het om gaat;
  • plattegrond van het bestaande en nieuwe (gewenste) gebruik;
  • wanneer er wijzigingen aan de gevels of kozijnen plaatsvinden, ook gevelbeelden;
  • foto’s waarop het gebouw en de wijzigingen duidelijk worden aangegeven.

Ook de reden waarom u het gebruik wilt wijzigen dient u aan te geven op het aanvraagformulier. Dus een beschrijving van de plannen, of u bezoekers verwacht, en waar deze kunnen parkeren en welke invloed het nieuwe gebruik heeft op de omgeving, kortom een goede motivatie van uw verzoek.

De kosten voor een vergunning wijziging gebruik zijn € 269,50 (bij een eenvoudige afwijking).

Voor een meer complexe afwijking kunnen de kosten hoger oplopen, en beginnen bij  € 431,20  Dit is afhankelijk van de situatie. Wat meespeelt in de uiteindelijke kosten, is de vraag of er al sprake is van vastgesteld beleid en eventuele bouwkosten. Als u ook andere omgevingsvergunningen nodig heeft, zoals bijvoorbeeld voor ‘bouwen’, moet u ook daarvoor kosten betalen. Daarvoor verwijzen wij u ook naar de legesverordening. U kunt er voor kiezen eerst een  conceptverzoek  aan te vragen. 

Wij beoordelen de aanvraag en vragen advies over de diverse aspecten. Welke dat zijn is afhankelijk van het plan. Meestal zijn dat in ieder geval stedenbouw, parkeren, wonen en eventueel milieu, ed. 

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe landelijke Omgevingsloket doet u de vergunningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie