Voornemen tot ruiming van eigen graven op de begraafplaats Wenum

De gemeente Apeldoorn maakt bekend dat door de rechthebbenden van de volgende eigen graven de grafrechten op de begraafplaats Wenum niet zijn verlengd.

 E/647,E/650,E/662,E/668,E/669,E/673,E/678,E/688,E/716,E/728,E/732,E/740,E/749,E/750,E/753,E/754, E/755,E/787,E/794,E/802,E/813,E/818,E/819 

De gemeente is voornemens om, met toepassing van de Wet op de Lijkbezorging, artikel 29 van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2018, 1 jaar na dagtekening van deze publicatie de grafmonumenten van de desbetreffende graven te verwijderen. De materialen blijven tot en met 1 augustus 2023 ter beschikking van de rechthebbenden en vervallen daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding is verplicht. Vervolgens worden de grafmonumenten vernietigd.

Bovendien zijn wij voornemens om, met toepassing van de Wet op de Lijkbezorging en de Beheersverordening Begraafplaatsen 2018, artikel 21, over te gaan tot ruiming van deze graven. De betreffende graven die geruimd worden zijn gemarkeerd met een bordje en rode sticker.

De daadwerkelijke ruiming zal een jaar na deze openbare kennisgeving plaatsvinden.
Na verloop van tijd worden de geruimde graven als nieuwe graven uitgegeven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsenadministratie, bereikbaar onder nummer 055-5801724.

Uw Reactie
Uw Reactie