Grafrecht overschrijven

Degene die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we een rechthebbende. De rechthebbende kan de grafrechten overschrijven. Als de rechthebbende is overleden, kan een bloed- of aanverwant tot de derde graad de rechten aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Lees meer

Er zijn kosten verbonden voor particulieren aan het overschrijven van het grafrecht. De kosten voor het verzenden van het formulier zijn € 32,00 . 

Uw Reactie
Uw Reactie