Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering door de nieuwe Wet inburgering. Het doel van de inburgering is dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Het doel van de inburgering is dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk kan meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Moet u inburgeren in de gemeente Apeldoorn of wilt u informatie over inburgering? Lees hieronder welke informatie past bij uw situatie. Woont u in het AZC in Apeldoorn, maar krijgt u een huis in een andere gemeente, neem dan contact op met uw nieuwe woongemeente.

Moet u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later?

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2022. Dan geldt voor u de nieuwe inburgeringswet. U krijgt een brief van DUO over uw inburgering. De gemeente nodigt u na uw verhuizing uit voor een aantal gesprekken en een toets. De gemeente gaat u begeleiden bij uw inburgering en maakt samen met u een persoonlijk plan. Dit plan past bij uw eigen mogelijkheden.

In het plan staat bijvoorbeeld op welk niveau u Nederlands gaat leren. Of welke afspraken er zijn gemaakt over (vrijwilligers-)werk of een stage, en hoeveel uur u aan inburgering moet besteden. Ook hoort het volgen van lessen over de ParticipatieVerklaring, en het ondertekenen van die verklaring bij de inburgering.

Heeft u een verblijfsstatus gekregen omdat u asielzoeker was?

En gaat u in Apeldoorn wonen? Gemeente Apeldoorn wil graag zo snel mogelijk kennis met u maken, dus wanneer u nog in een AZC woont. De gemeente neemt contact met u op voor een afspraak. Soms is de afspraak in het AZC, soms bij de gemeente, soms digitaal.

De gemeente regelt en betaalt de inburgering (bijvoorbeeld taallessen, stages en begeleiding naar werk) voor u. Direct na uw verhuizing helpt de gemeente u ook met uw geld, en leert u over geldzaken in Nederland.

Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant?

Dan kunt u zelf de inburgerings-school kiezen. U moet de cursus en de examens zelf betalen. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO.  

Moest u beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022?

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen in 2021 of eerder. Dan geldt voor u de oude inburgeringswet. U heeft een brief gekregen van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd voor de inburgering. Als u niet kunt lezen en/of schrijven, krijgt u extra tijd zodat u dat kunt leren.

U moet zelf uw inburgeringsschool regelen. En u kunt een lening afsluiten om de lessen te betalen. Voor vragen over uw inburgering kunt u terecht bij de gemeente, of op uw inburgeringsschool.  

Bent u asielmigrant?

Met asielmigrant bedoelen we dat u een verblijfsstatus heeft gekregen omdat u hier kwam als asielzoeker. Dan begeleidt de gemeente u bij het inburgeren en/of participeren in Apeldoorn. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. 

Heeft u maximaal geleend bij DUO, maar bent u nog niet klaar met inburgeren?

De gemeente kan u misschien helpen. Neem contact op met de gemeente via Inburgering@apeldoorn.nl of telefoonnummer 14 055.

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet inburgering?

Op de websites van Divosa en VNG vindt u veel informatie over de wet en bijbehorende veranderingen.  

Als u een specifieke vraag heeft, kunt u ook de gemeente bellen en vragen naar de projectleider inburgering of de coördinator team inburgering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via inburgering@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14 055. Informatie over inburgering in andere talen vindt u op www.inburgeren.nl

Uw Reactie
Uw Reactie