Asielzoekers

Een asielzoeker is iemand die naar een ander land is gevlucht om daar bescherming te zoeken. In ons land begint de asielprocedure in Ter Apel. Daar is het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Na aanmelding gaan asielzoekers naar een asielzoekerscentrum (AZC). Daar wachten ze af of ze in Nederland mogen blijven. Een asielzoeker heeft geen recht op inburgering en mag 26 weken in het jaar werken. Kinderen krijgen het eerste jaar onderwijs op nieuwkomersscholen en Internationale Schakelklassen. Daarna stromen ze door naar het gewone onderwijs.

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) onderzoekt of een vluchteling inderdaad onveilig is in het eigen land. Is dat zo, dan krijgt de asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Meestal wordt die vergunning na vijf jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.

Het COA is verantwoordelijk voor een AZC en de mensen die er wonen. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het omgevingsplan en de vergunning om een AZC te (ver)bouwen. In veel gemeentes in Nederland staat al jaren een AZC.

Asielzoekers in Apeldoorn

  • In Apeldoorn heeft het COA in november 2022 een AZC in gebruik genomen aan de Deventerstraat, naast GGNet. Daar wonen nu ongeveer 300 mensen. Het functioneren van deze opvanglocatie en de effecten op de omgeving zullen zorgvuldig worden gemonitord in overleg met het COA, omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. Afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring kan een gefaseerde groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de locatie Deventerstraat plaatsvinden.
  • Het COA heeft een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers in een hotel in Beekbergen. Daar is plaats voor ongeveer 160 personen.
  • Soms krijgen we van het COA de vraag om voor een paar nachten crisisnoodopvang te bieden aan asielzoekers. Dat kunnen we alleen doen als we plaatsen voor een groep beschikbaar hebben.
  • Ook vangen wij in Apeldoorn ongeveer 50 alleenstaande minderjarigen op. Dat zijn kinderen en jongeren die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Zij hebben een voogd van voogdij-instelling Nidos en een dagelijks begeleider van opvangorganisatie Yoin. Jongeren van 16-18 jaar wonen meestal begeleid in een huis. Jongere kinderen wonen ook wel bij Apeldoornse gezinnen.
Uw Reactie
Uw Reactie