Statushouders

Een statushouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Statushouders hebben recht op een woning. Het COA wijst de statushouders toe aan een gemeente. Die gemeente moet de statushouders binnen drie maanden (14 weken) een huis aanbieden. Dat is vaak een probleem. Veel gemeenten lukt het niet om alle statushouders binnen die tijd een huis te geven. Zolang er geen huis is, wonen statushouders nog in het AZC.

Een statushouder moet verplicht inburgeren. Dat betekent dat hij of zij binnen drie jaar de taal moet leren. Ook moet hij/zij begrijpen hoe de Nederlandse gewoontes en regels zijn. Zodat het gemakkelijker wordt om mee te doen in Nederland. Na vijf jaar kan een statushouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Statushouders in Apeldoorn

Samen met de woningcorporaties doen we ons best om de aan ons toegewezen statushouders te huisvesten. Dat is belangrijk, omdat het anders te vol wordt in de AZC’s en in Ter Apel. Er zijn ook andere inwoners van Apeldoorn die dringend een huurwoning nodig hebben. Ook voor hen doen we ons best.

Uw Reactie
Uw Reactie