Subsidie scouting

Een scouting-organisatie biedt een plezierige vrijetijdsbesteding en een veilige, leerzame speelomgeving op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Het gaat om (leren) samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing. De gemeente ondersteunt de scouting-organisaties met subsidie. U dient een subsidieaanvraag voor het volgend jaar uiterlijk 1 oktober dit jaar in.

Lees meer

Subsidieaanvragen voor het komende jaar worden uiterlijk 1 oktober dit jaar ingediend.
Subsidiering vindt plaats op basis van het aantal leden van een scoutingvereniging en is beschikbaar voor scoutingverenigingen binnen de gemeente Apeldoorn, aangesloten bij scouting Nederland met leden die contributie betalen.

Het doel is om jongeren van 4 tot 23 jaar te stimuleren actief mee te doen, verantwoording te nemen, zelfstandig te worden of op een andere manier te betrekken bij scoutingverenigingen. Daarnaast is het doel om kaderleden van de vereniging te laten deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten.

U dient online een aanvraag in. U stuurt mee:

  • de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het afgelopen jaar (met daarin aantal jeugdleden)
  • een onderbouwing hoe u voldoet aan de doelen van de subsidie in de regeling

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is.

Bekijk de subsidieregeling scouting op de website van overheid.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie