Subsidieregeling Gezinsstad - Schoolpleinen

Voor het vergroenen en uitdagend maken van uw schoolplein kunt u de subsidie Schoolpleinen aanvragen.

 
Meesturen
 • projectplan                         
 • ontwerp van een professioneel bureau                       
 • begroting
Max. subsidie € 74.000
Lees meer

Het nieuwe schoolplein:

 • nodigt uit tot bewegen.
 • biedt zowel rust als natuurbeleving, creatieve vormen van spelen en avontuurlijk bewegen.
 • is rookvrij.
 • is openbaar toegankelijk voor de buurt tot tenminste 20:00 uur.
 • is voor tenminste 50% van het oppervlak onverhard.
 • is klimaatbestendig En:
 • Bestaande gezonde bomen worden ingepast en onder de boomkroon komt geen verharding.
 • Het ontwerp voldoet aan de gemeentelijke fietsparkeernorm.
 • Op het plein is los natuurlijk materiaal aanwezig (zand, takken stenen, etc)

Verplichtingen

 • Het schoolplein is binnen één jaar na toewijzing van de subsidie heringericht. Eventueel verlengbaar met één jaar.
 • Het regenwater is in het nieuwe ontwerp afgekoppeld van het riool. De gemeente betaalt de eventuele kosten hiervan. U werkt voor het afkoppelen verplicht samen met de gemeente.

De subsidie is niet bedoeld voor:

 • Pleinen van scholen die binnen 4 jaar nieuw gebouwd of grootschalig gerenoveerd worden
 • Vrijwilligerskosten
 • Loonkosten van eigen personeel
 • Kosten voor kunstgras

De volledige lijst van eisen en verplichtingen vindt u in de regeling Schoolpleinen.

De subsidie bestaat uit twee delen: het ontwerp en de aanleg met het eventuele onderhoud. U krijgt alleen subsidie voor het onderhoud als het plein is aangelegd volgens het ingediende ontwerp.

 • max €70.000
 • voor 80% van de kosten voor ontwerp, aanleg, materialen en/of onderhoud.
 • max €4.000 voor ontwerp.

Sluitingsdatum

U kunt voor 2023 geen aanvraag meer indienen. De subsidieronde van 2024 is gestart. Tot 31 mei 2024 kunt u een aanvraag indienden. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. De beoordelingscommissie behandelt uw aanvraag. 

Digitale basisondergrond

Voor het ontwerp is een digitale basisondergrond nodig: een kaart van het schoolgebouw en -plein op schaal uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie, een luchtfoto op dezelfde schaal als de kaart en de hoogtekaart (AHN 3.0). De gemeente verstrekt u de basisondergrond. Stuur hiervoor een mail naar Schoolpleinen@Apeldoorn.nl.

De ontwerpcriteria vindt u in de Regeling Schoolpleinen.

Tips bij het aanvragen:

U ontvangt de subsidie als volgt:

 1. De gemeente vergoedt 80% van de ontwerpkosten. Hiervoor dient u de factuur en het betaalbewijs van de ontwerpkosten in.
 2. U krijgt een voorschot van 80% van de subsidie voor aanleg- en eventuele onderhoudskosten. De rest van de subsidie krijgt u op basis van uw verantwoording.

U stuurt de verantwoording uiterlijk twee maanden na de opening van het schoolplein naar ons toe. Dit doet u met bovenstaande knop.

Bij uw verzoek tot vaststelling voegt u het volgende toe:

 • Foto’s van de voor- en na situatie van het schoolplein;
 • Financieel verslag met toelichting op het verschil tussen begrote en daadwerkelijke kosten;
 • Facturen en betaalbewijzen.
Uw Reactie
Uw Reactie