Omgevingsvergunning wijzigen gebruik gebouwen

Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Voor vragen en advies over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch. Maak zowel voor een bezoek, als het opvragen van informatie per telefoon, een afspraak via de knop 'Afspraak maken'.

Lees meer

Als u een gedeelte van een bedrijfspand, woning, of een (gedeelte van een) schuur wilt gebruiken voor beroepsuitoefening aan huis, of een Bed en Breakfast, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft omdat dit (afwijkend) gebruik niet past in het bestemmingsplan. Maar er zijn ook nieuwe bestemmingsplannen waarin het wél mag. Kijk daarom goed naar het bestemmingsplan. Het kan zijn dat er naast deze wijziging ook bouwactiviteiten zijn. In dat geval hebt u ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Het indienen van een omgevingsvergunning voor wijziging gebruik kan op twee manieren:

1. Online

Het indienen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur online via het Omgevingsloket (DigiD of eHerkenning benodigd)

2. Schriftelijk

U kunt eventueel ook een papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en deze versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen. Ook de reden waarom u het gebruik wilt wijzigen dient u aan te geven op het aanvraagformulier. Zowel een digitale aanvraag als een papieren aanvraag dient u te voorzien van alle benodigde bijlagen, waaruit duidelijk blijkt waar de aanvraag exact over gaat. Voor een aanvraag omgevingsvergunning wijziging gebruik dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

  • situatietekening (schaal 1:500/1:1000) waarop duidelijk de positie is aangegeven van het gebouw waar het om gaat;
  • plattegrond van het bestaande en nieuwe (gewenste) gebruik;
  • wanneer er wijzigingen aan de gevels of kozijnen plaatsvinden, ook gevelbeelden;
  • foto’s waarop het gebouw en de wijzigingen duidelijk worden aangegeven.

De kosten voor een vergunning wijziging gebruik zijn € 250,00 bij een binnen de regels van het bestemmingsplan (binnenplanse afwijking).

Wanneer er een wijziging buiten de regels van het bestemmingsplan (een buitenplanse afwijking) (kruimellijst) van toepassing is, begint het bedrag bij € 400,-, en bij een integrale afweging kunnen de kosten aanzienlijk oplopen.

Uw Reactie
Uw Reactie