Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zevenhuizen/ZuidbroekOp deze pagina vindt u informatie over de verkeersontsluiting Zevenhuizen – Zuidbroek. Eerder heeft het college besloten om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren. Daarnaast om maatregelen te treffen om doorgaand verkeer door de wijk te voorkomen.

Mijn Apeldoorn

Wat houdt de oplossing in?

Het creëren drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor de wijk Zevenhuizen Zuidbroek:

 • Eerste hoofdentree is via de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg). Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als ‘voordeur’ naar de woonwijk.
 • Tweede hoofdentree is voor het toekomstige wijkdeel De Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Met het verder ontwikkelen van dit wijkdeel wordt de verkeersontsluiting vanaf de Deventerstraat meegenomen. Op korte termijn wordt al een quick scan gedaan voor deze toekomstige ontsluiting.
 • Derde hoofdentree is via de Sluisoordlaan (vanaf de Laan van Zevenhuizen), langs Winkelcentrum Anklaar, via de Anklaarseweg naar de busbaan tot aan de Laan van de Charleston nabij het Kristal. De wegen worden aangepast om als hoofdentree herkenbaar te zijn en om het auto,- en fietsverkeer goed af te kunnen wikkelen.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Op de Laan van Zevenhuizen is recent een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken. Binnenkort wordt hierover meer bekendheid gegeven.

Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan:

 1. Gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 - 08.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
  Toelichting: deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. De afsluiting wordt vormgegeven door automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar.
  Hoe gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien?
 2. Sluiten van de Anklaarseweg, tussen de Symfoniestraat en de Pythagorasstraat, voor gemotoriseerd verkeer.
  Toelichting: Deze afsluiting is vooral bedoeld om de route naar de wijk Zuidbroek via de hoofdentree te markeren. De afsluiting wordt vormgegeven door palen, bebording en een wegversmalling. Hulpdiensten en strooiwagens kunnen de afsluiting passeren door de palen te laten zakken.
  Hoe gaat de afsluiting van de Anklaarseweg eruit zien?
 3. Géén verkeersmaatregel op de Distelvlinderlaan
  Toelichting: Op de Distelvlinderlaan wordt op dit moment geen afsluiting gerealiseerd. Met het inrichten van de hoofdentree via de Sluisoordlaan en de huidige busbaan met een maximumsnelheid van 30 km/uur, en de groene golf op de Laan van Zevenhuizen, is het risico op sluipverkeer door de wijk (via de Distelvlinderlaan) niet aannemelijk. Bovendien zou met een afsluiting op de Distelvlinderlaan een zeer onduidelijke verkeerssituatie rond Het Kristal ontstaan.
 4. Hoe komt de busbaan eruit te zien?

Vervolg

De gemeente start binnenkort met procedures om deze maatregelen uit te kunnen voeren (verkeersbesluiten en procedure om het gebruik van de busbaan mogelijk te maken). Belanghebbenden hebben in deze fase de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. De uiteindelijke uitvoering van de maatregelen is sterk afhankelijk van de benodigde proceduretijd. Op de kaart is het overzicht weergegeven van bovengenoemde maatregelen. De hoofdentrees naar de wijk zijn hierop aangegeven en ook de maatregelen die het doorgaande sluipverkeer moeten voorkomen.

Veel gestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. • Totaaloverzicht verkeersmaatregelenBekijk een grotere versie