De gemeente Apeldoorn waardeert de inzet van de vele duizenden mantelzorgers in onze stad en dorpen enorm en bedankt hen graag voor het vele werk dat zij doen. Daarom keren we een Mantelzorgwaardering uit. Fotograaf: Unsplash

Dag van de Mantelzorg: mantelzorgers en mooie initiatieven in de schijnwerpers

Mantelzorgers bieden veel zorg en aandacht aan hun naasten. Zij zijn in onze samenleving onmisbaar! Vandaag, 10 november, is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. De hele week zijn er allerlei bijeenkomsten en activiteiten om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Er zijn veel verschillende mantelzorgers. Mensen die voor hun ouders of partner zorgen, maar ook ouders met extra zorgtaken voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Voor deze groep ouders is er een nieuw platform opgericht door ouders: ‘Krachtig Apeldoorn’. Hier kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar steunen.

“Het kan enorm helpen als je je verhaal kwijt kunt bij iemand die hetzelfde meemaakt”, vertelt Regine Beijer, één van de oprichters van Krachtig Apeldoorn. “Ik denk graag in mogelijkheden, niet in beperkingen. Als je samenwerkt, dan kom je verder. Daarom zet ik me in voor dit platform.”

Meer informatie over dit platform kunt u vinden op de website van Stichting de Kap.

Mantelzorgwaardering aanvragen

De gemeente Apeldoorn waardeert de inzet van de vele duizenden mantelzorgers in onze stad en dorpen enorm en bedankt hen graag voor het vele werk dat zij doen. Daarom keren we een Mantelzorgwaardering uit. Dit is een eenmalig bedrag van €50,00 op de Apeldoornse Stadspas. De inzet van mantelzorgers is natuurlijk onbetaalbaar, we zien deze waardering als een gebaar van dankbaarheid. Het bedrag kan worden uitgegeven bij de deelnemende ondernemers en verenigingen.

Bent u mantelzorger, of kent u een mantelzorger? Aanvragen kan nog tot en met 30 november!

Op onze webpagina over mantelzorg leest u er meer over. Aanvragen gaat via de Kap.

Bijeenkomst werk en mantelzorg

Op 24 november organiseren de gemeente en de Kap een bijeenkomst voor werkgevers over de combinatie werk en mantelzorg. Nu al geldt voor 1 op de 4 medewerkers dat zij hun baan combineren met mantelzorg. Daar goed mee omgaan als werkgever en werknemers hierbij steunen levert beide partijen veel op: het voorkomt ziekteverzuim, vergroot de binding tussen werknemer en werkgever, werknemers houden de combinatie beter vol en zijn ook minder geneigd naar ander werk uit te kijken. We hopen veel werkgevers te verwelkomen de 24ste!

Lees meer over deze bijeenkomst en hoe aanmelden.

Programma Langer Zelfstandig

Een ander onderwerp dat nauw raakt aan mantelzorg is hoe we de ouderenzorg in de toekomst samen gaan inrichten. Door de vergrijzing en krapte op de arbeids- en woningmarkt staan we op dit gebied voor grote uitdagingen. Zorg- en welzijnsorganisaties in deze regio gaan via het nieuwe programma Langer Zelfstandig intensiever samenwerken.

Wethouder Zorg en Gezondheid Anja Prins: “We moeten echt met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat geldt niet alleen voor de zorgsector, maar ook voor de politiek en ons allemaal. Hoe dan ook is samenwerking heel belangrijk. Om samen oplossingen te vinden en de zorg voor onze oudere inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk te organiseren."

Adempauze voor mantelzorgers

Tot slot is er op deze Dag van de Mantelzorg ook bij de gemeenteraad aandacht voor mantelzorg tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2023-2026. Hierin heeft het college investeringen opgenomen om mantelzorgers nog meer te ondersteunen.

Zo schiet de aandacht voor henzelf er nog weleens bij in. Terwijl het heel belangrijk is om zorg af en toe uit handen te kunnen geven, om het ook vol te kunnen houden. Het inzetten van zogenaamde ‘respijtzorg’ betekent het tijdelijk inzetten van vervangende mantelzorg. Bijvoorbeeld door degene die zorg nodig heeft tijdelijk in een instelling te laten verzorgen. Het college heeft in de begroting opgenomen dat de respijtzorgmogelijkheden uitgebreid worden.

Uw Reactie
Uw Reactie