Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Archeologiefonds

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Als de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Mijn Apeldoorn

De wet bepaalt dat de verstoorder van de grond het archeologisch onderzoek betaalt. De kosten voor het archeologisch onderzoek komen dan ook voor uw rekening als vergunningaanvrager. Deze kosten dienen echter wel in een redelijke verhouding staan tot de (financiële) omvang van het project. Zijn uw kosten voor een gravend archeologisch onderzoek (proefsleuvenonderzoek of opgraving) hoger dan 1% van de bouwkosten? Dan kunt u aanspraak maken op het Archeologiefonds (tot een maximum van € 25.000,- per project). 

Online aanvragen

Beschrijving

Aanvragen

Meer informatieDit product vraag je aan met Eherkenning