Tussenstand stadmaken, vitale dorpen en buitengebied

Waar we willen staan in 2030?

Wonen

 • In 2030 zijn er circa 8000 woningen toegevoegd ten opzichte van 2020.
 • We zijn flink aan het bouwen in de stad, aan de rand van de stad én in de dorpen.
 • We bouwen divers en gevarieerd aan onze gezins­stad. Een aanzienlijk deel daarvan is betaalbare woningen: sociale huur, middeldure huur en betaalbare koopwoningen tot NHG-grens.
 • In wijken en dorpen is er meer te kiezen door realisatie van aanvullende woningtypen en prijs­klassen. Wooncarrière binnen eigen dorp en wijk wordt daarmee beter bereikbaar.

Economie en Recreatie

 • Er is 77 ha meer bedrijventerrein beschikbaar onder andere door de realisatie van Ecofactorij II, Kieveen en Uddel II.
 • De Spoorzone is deels getransformeerd als hoog stedelijk milieu, waar onderwijs, bedrijvigheid, mobiliteit en stedelijk wonen samen komen.
 • Er zijn drie innovatieve woon/werkmilieus: Regio Stedendriehoek hotspot Zwitsal, Stationslocatie, Hertz­berger Park.
 • De gebiedsaanpak Christiaan Geurtsweg is ge­start. Er zijn verkenningen gereed voor Jean Mo­netpark, Brouwersmolen en Sleutelbloemstraat.
 • Apeldoorn staat op de landelijke kaart als cen­trum voor safety & security.
 • We werken vanuit de Veluwe Agenda aan verster­king van toeristische producten.

Mobiliteit

 • De binnenstad is autoluw, en veiliger voor fietsers en voetgangers.
 • In de binnenstad is het busstation verplaatst naar de zuidzijde van het spoor.
 • Het doorgaande verkeer wordt verleid de buiten­ring te gebruiken.
 • Er zijn drie stedelijke parkeerhubs gerealiseerd aan de randen van de binnenstad.
 • Aan de rand van de stad wordt de overstap op een ander duurzaam vervoer gefaciliteerd op nieuwe transferia/ overstappunten.
 • Verkeersknelpunten in de stadsring zijn opgelost.
 • Apeldoorn is fiets- en wandelstad nummer 1 van Nederland.

Circulariteit en Energie

 • Alle nieuwbouw wordt volgens ‘nul-op-de-meter’ gebouwd. Voor de woningbouw is dit een vereis­te, voor de bedrijfspanden is dit een streven.
 • Op basis van de Transitievisie Warmte zijn we bezig met het aardgasvrij maken van de buurten.
 • Op een steeds groter deel van de woningen zijn zonnepanelen gerealiseerd.
 • In het buitengebied is circa 250 ha netto zonne­park gerealiseerd op geconcentreerde locaties.
 • Ons restafval is per persoon teruggebracht naar 30 kilo per jaar.
Uw Reactie
Uw Reactie