Dataportaal Thema

Dit product bevat een Kaart

Bodemkwaliteitskaart ODVeluwe 2022

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden.

Product geplaatst op: 23-01-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Energielabels

Kaart met energielabels van alle panden binnen de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Evenementenvergunning

Dit product bevat bestanden met alle evenementenvergunningen die aangevraagd zijn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Grenzen

Behalve de gemeentegrens en de grenzen van de wijken en de buurten zoals het CBS die hanteert, bevat deze kaart de indeling van de stadsdeelaanpak, de wijkindeling van beheer, de bedrijventerreinen, en de kommen van de boswet en de verkeerswegenwet.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Kerncijfers Apeldoorn

Kerncijfers Apeldoorn biedt een actueel en eenvoudig overzicht van de staat van Apeldoorn. Het informatieproduct bestaat uit 6 thema’s met in totaal ongeveer 40 indicatoren. Per thema wordt een aantal indicatoren getoond. Deze zijn gekozen op basis van onder andere relevantie m.b.t. het thema en beschikbaarheid en actualiteit van onderliggende data. Er is ook gekeken naar hoe andere gemeenten een vergelijkbaar overzicht weergeven.

Product geplaatst op: 10-11-2021
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Luchtfoto

De luchtfoto van de gemeente Apeldoorn gevlogen van 26 t/m 30 april 2023

Product geplaatst op: 19-10-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor bestaande bouw

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de bestaande bouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor duurzaamheid

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over duurzaamheid in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor alle onderwerpen

Dit informatieproduct geeft alle feiten van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen de thema's gezondheid, bevolking, woningen, fysieke- en sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor huursector

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de huursector in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor samenvatting woningmarktmonitor

Dit dashboard geeft de samenvatting van de feiten op de woningmarktmonitor in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor woningbouwplanning

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de woningbouwplanning in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Ondernemerspeiling 2022

Dit product bevat de pdf met de resultaten van de ondernemerspeiling 2022.

Product geplaatst op: 11-05-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Prognoses en demografie

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over prognoses en bevolkingsopbouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Samenvatting Atlas voor gemeenten

Dit product bevat een pdf met de samenvatting van de Atlas voor gemeenten. De Atlas bevat een vergelijking van de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten. In de samenvatting staan de scores van Apeldoorn ten opzichte van de andere 49 gemeenten.

Product geplaatst op: 12-06-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Sensoren

Overzicht van de verschillende sensoren in de gemeente Apeldoorn

Product geplaatst op: 01-06-2020
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Stadsplattegrond

Dit is de dynamische digitale Stadsplattegrond van de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-09-2023
Updatefrequentie: Half jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2017

Trendoverzicht van het jaar 2017 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2018

Trendoverzicht van het jaar 2018 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2019

Trendoverzicht van het jaar 2019 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 16-11-2020
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2020

Trendoverzicht van het jaar 2020 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 16-06-2021
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2021

Trendoverzicht van het jaar 2021 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 05-10-2022
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2022

Trendoverzicht van het jaar 2022 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 03-07-2023
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2023

Trendoverzicht van het jaar 2023 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 21-06-2024
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Verkiezingsuitslagen

De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Welstandsnota

Elke gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de gemeente gelden. Als een bouwwerk volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd, wordt aan de hand van de welstandscriteria beoordeeld of het uiterlijk ervan in zijn omgeving past. Daarbij wordt gekeken of het bouwwerk visueel in de omgeving past en of het ruimtelijke systeem in balans blijft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf een kaart maken

Met deze webapp kunt u zelf een kaart samenstellen op basis van beschikbare datasets

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf een postcodebestand maken

Met deze tool kunt u een lijst met postcodes (pc4 en/of pc6) samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 21-04-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie