Dataportaal Thema

Dit product bevat een Bestand

Aanvragen Participatiewet

Aantal aanvragen voor de Participatiewet vanaf januari 2020 in de gemeente Apeldoorn

Product geplaatst op: 01-01-2018
Updatefrequentie: Maandelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Afval Containers Apeldoorn

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 03-01-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Beëindigen aanvragen Participatiewet

Aantal beëindigingen van de Participatiewet vanaf januari 2020 in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Maandelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Bodemkwaliteitskaart OVIJ 2022

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden.

Product geplaatst op: 23-01-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

BuurtBelever

Link naar de BuurtBelever Dashboards (2020)

Product geplaatst op: 10-01-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Evenementenvergunning

Dit product bevat een xml bestand met alle evenementenvergunningen die aangevraagd zijn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type bron (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de OVIJ ter beschikking worden gesteld.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Groenstructuur

Dit is de groenstructuurplankaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Hondenuitlaatplaatsen

Deze kaart geeft alle locaties weer van de plekken waar honden mogen en kunnen worden uitgelaten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen een vergunning verplicht is, wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Leidingen

Deze kaart bevat informatie over een aantal soorten ondergrondse leidingen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor fysieke omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema fysieke omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor gezondheid

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema gezondheid op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor sociale omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Parkeren vergunningszones en betaald

Kaart met informatie die met betaald parkeren en parkeervergunningen in de gemeente Apeldoorn te maken heeft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Rapportage Bewonerspanel thema veiligheid

In het najaar van 2020 zijn aan het Bewonerspanel Apeldoorn vragen gesteld over onder andere (on)veiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit in de buurt, huiselijk geweld, discriminatie en cybercrime. Het is de vijfde keer dat met behulp van het Bewonerspanel de ervaren veiligheid in Apeldoorn in beeld wordt gebracht. Aan dit onderzoek hebben 2.492 panelleden meegedaan. Deze rapportage bevat de resultaten van de vragen aan het panel.

Product geplaatst op: 27-05-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Rioolputten

Kaart met alle rioolputten in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Sensordata

Datasets van verschillende sensoren die in de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn.

Product geplaatst op: 29-11-2021
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Sensoren

Overzicht van de verschillende sensoren in de gemeente Apeldoorn

Product geplaatst op: 01-06-2020
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Snippergroen

Dit is de snippergroenkaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 12-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendanalyse 2017

Trendoverzicht van het jaar 2017 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendanalyse 2018

Trendoverzicht van het jaar 2018 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendanalyse 2019

Trendoverzicht van het jaar 2019 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 16-11-2020
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendanalyse 2020

Trendoverzicht van het jaar 2020 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 16-06-2021
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendanalyse 2021

Trendoverzicht van het jaar 2021 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 05-10-2022
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie