Dataportaal Thema

Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Afval Containers Apeldoorn

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 03-01-2022
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Bodemkwaliteitskaart OVIJ 2022

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden.

Product geplaatst op: 23-01-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Bomen in de openbare ruimte

Waar staan de bomen in de openbare ruimte en welke boomsoorten zijn dit.

Product geplaatst op: 05-12-2021
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Dashboard Tuin in beeld

Sinds de zomer van 2021 is de gemeente Apeldoorn samen met een actieve groep vrijwilligers een project gestart waarbij we wildcamera’s plaatsen in de achtertuinen van Apeldoornse inwoners. Hiermee leggen we diverse zoogdieren vast op beeld en verzamelen we niet alleen prachtige en unieke beelden, maar worden we ons meer bewust van wat waar voorkomt. Wildcamera’s maken continu (nacht)foto’s van dieren die voorbij een bewegingssensor lopen. Daarmee maken wildcamera’s - ongeacht schuwheid en tijdstip - de natuur zichtbaar en brengen ze wilde dieren als het ware dicht bij huis.

Product geplaatst op: 30-09-2022
Updatefrequentie: Half jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Energielabels

Kaart met energielabels van alle panden binnen de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type bron (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de OVIJ ter beschikking worden gesteld.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Groene daken

Deze kaart bevat informatie die gebruikt kan worden om de 'groene daken' te bevorderen. Een groen dak bestaat uit planten die het water van een regenbui vasthouden en opnemen, zodat het riool minder belast wordt. Het groene dak dient ook als extra isolatie.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Groenstructuur

Dit is de groenstructuurplankaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Grondwaterstanden

Het dashboard grondwaterstanden geeft inzicht in het grondwaterpeil welke gemeten worden aan de hand van peilbuizen waarin waterstandsensoren zijn geplaatst. In het dashboard zijn gegevens opgenomen als locatie, temperatuur en gevalideerde actuele grondwaterstanden ten opzicht van het NAP. Ook vind je de gevalideerde laagste én hoogste gemeten grondwaterstand in de meetreeks. (GLG en GHG).

Product geplaatst op: 27-09-2023
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen een vergunning verplicht is, wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Laadpalen plankaart

Deze kaart geeft een overzicht van alle geplande, bestaande en geweigerde elektrische laadpalen voor voertuigen in Apeldoorn op openbaar terrein.

Product geplaatst op: 17-10-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Leidingen

Deze kaart bevat informatie over een aantal soorten ondergrondse leidingen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Maak je buurt

Op de ‘Maak je buurt’-kaart staan alle initiatieven van inwoners die de openbare ruimte in de stad schoner en groener maken.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor duurzaamheid

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over duurzaamheid in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor gezondheid

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema gezondheid op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor woningen

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema bevolking op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Samenvatting Atlas voor gemeenten

Dit product bevat een pdf met de samenvatting van de Atlas voor gemeenten. De Atlas bevat een vergelijking van de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten. In de samenvatting staan de scores van Apeldoorn ten opzichte van de andere 49 gemeenten.

Product geplaatst op: 12-06-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Sensordata

Datasets van verschillende sensoren die in de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn.

Product geplaatst op: 29-11-2021
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Sensoren

Overzicht van de verschillende sensoren in de gemeente Apeldoorn

Product geplaatst op: 01-06-2020
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Snippergroen

Dit is de snippergroenkaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 12-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2017

Trendoverzicht van het jaar 2017 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2018

Trendoverzicht van het jaar 2018 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2019

Trendoverzicht van het jaar 2019 in PDF-vorm.

Product geplaatst op: 16-11-2020
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2021

Trendoverzicht van het jaar 2021 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 05-10-2022
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Trendoverzicht 2022

Trendoverzicht van het jaar 2022 in PDF-vorm

Product geplaatst op: 03-07-2023
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zonneparken

Deze kaart bevat de locaties van zonnepark-initiatieven in de gemeente.

Product geplaatst op: 14-09-2020
Updatefrequentie: Live
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie