Mobiliteitsvisie binnenstad

We werken de komende tien jaar hard om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Onze ideeën hebben we vanuit onze kijk op de toekomst (ons ontwikkelperspectief) uitgewerkt. We hebben het beeld van de binnenstad als 'Het Stadspark’ van Apeldoorn: een duurzaam en economisch aantrekkelijk centrum van onze stad.

In dat plaatje is er ruimte voor wonen en werken in een groene, parkachtige omgeving. Nu is de binnenstad van Apeldoorn op veel plaatsen nog versteend. Met het stadspark willen we de leefbaarheid en woonkwaliteit van de hele binnenstad een impuls geven. We werken aan een binnenstad die past bij onze unieke ligging op de Veluwe, en we noemen dit ‘het Stadspark’.

Verkeersvisie in de nieuwe binnenstad

In dit plan spelen nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol. De auto is te gast en krijgt in de stad zelf minder ruimte. Dat vraagt ook een visie op hoe we omgaan met mobiliteit in de binnenstad. Wat betekenen de toekomstplannen voor voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en het openbaar vervoer in de stad?

Nieuwe mobiliteitsvisie

Deze onderwerpen beschrijven we in de nieuwe mobiliteitsvisie binnenstad (pdf, 6 Mb). Hierin geven we een beeld hoe wij de nieuwe bereikbaarheid van de binnenstad zien. Deze visie hebben we opgesteld met de input van onze partners die betrokken zijn bij de binnenstad.

Op 15 februari 2021 organiseerden we een digitale presentatie over deze visie. Met instemming van de deelnemers is deze opgenomen. U kunt de opname hieronder terugkijken.

Digitale presentatie mobiliteitsvisie

Wat staat er allemaal in de visie?

In de mobiliteitsvisie staat centraal dat mensen zich in de binnenstad vooral lopend of met de fiets verplaatsen. En dat de stad goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarnaast is de binnenstad ook goed bereikbaar voor auto’s, maar automobilisten parkeren vooral aan de rand van de binnenstad, in parkeergarages. Auto’s zijn ‘te gast’ en krijgen in de stad zelf minder ruimte. Parkeren op maaiveld (bovengronds) willen we zo veel mogelijk verschuiven naar parkeren in kwalitatief goede parkeergarages. In of dichtbij de parkeergarages wordt het ook mogelijk over te stappen op andere vormen van vervoer.

Je kunt straks alleen nog in de binnen stad rijden als je een bestemming hebt in de binnenstad. Er rijdt geen doorgaand autoverkeer meer.

In de binnenstad als stadspark blijven belangrijke bushaltes als Marktplein en Amaliapark behouden. Daarnaast kijken we of we enkele buslijnen kunnen verleggen zodat er op een aantal plaatsen meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en groen in de straat. We denken bijvoorbeeld aan het verleggen van de lijnen die over de Hofstraat/Kanaalstraat rijden naar de Kalverstraat.

Zoveel mogelijk uitstootvrij

In de binnenstad rijden nu al alleen maar elektrische bussen, maar vanaf 2025 wordt ook het logistieke verkeer (vrachtverkeer en bestelbusjes) zoveel mogelijk uitstootvrij. We werken een nieuwe ‘parkeernorm’ uit; met lagere parkeernormen kunnen we autoluwe ontwikkelingen stimuleren.

In het voetgangersgebied komen minder fietsers, voor het parkeren van fietsen zijn er stallingen beschikbaar. In de Kapelstraat mag tussen 11.00 en 18.00 uur (donderdag tussen 11.00 en 21.00 uur) niet meer gefietst worden. De fietsroute om de binnenstad aan de noordzijde te passeren gaan we verbeteren. Ook kijken we goed naar de fietsroutes aan de oostzijde (langs het kanaal), aan de zuidzijde (langs de spoorlijn) en aan de westzijde (via de Roggestraat en de De Ruyterstraat). Het gaat dan om het aanleggen van nieuwe routes of het verbeteren van bestaande routes.

Belangrijke fietsroutes
Belangrijke fietsroutes Illustratie: Gemeente Apeldoorn

Lange adem

In de mobiliteitsvisie beschrijven we een groot aantal initiatieven die we de komende jaren oppakken om onze visie ook waar te maken. Veel van de initiatieven hebben een relatie met elkaar. En het ene initiatief kan sneller opgepakt worden dan het andere. In de visie is te lezen welke initiatieven we op korte, middellange en lange termijn willen realiseren.

Op 17 juni 2021 is deze mobiliteitsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws over het Stadspark van Apeldoorn.

Wilt u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangen? Abonneer u dan op de binnenstad nieuwsbrief.
Heeft u vragen over dit project, opmerkingen of tips? Dan kunt u mailen naar binnenstad@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie