Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Omgevingsvisie Apeldoorn 2040

Omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn zich gaat ontwikkelen

Via deze pagina leest u wat een Omgevingsvisie precies is en kunt u het document openen.

Reacties op Omgevingsvisie

We ontvingen veel reacties op de concept Omgevingsvisie en daar zijn we heel blij mee! Door alle reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. In de Reactienota Omgevingsvisie staat per thema beschreven wat de reacties waren en wat we ermee hebben gedaan. Op deze pagina kunt u de Reactienota bekijken en vindt u ook een samenvatting.

Toekomstwijzer

In de zomer van 2021 publiceerden we een Toekomstwijzer met 14 stellingen die op hoofdlijnen de inhoud van de Omgevingsvisie weerspiegelden. Op deze pagina ziet u hoe Apeldoorners reageerden op de stellingen.

Omgevingsvisie samengevat

We gaan ‘stadmaken’, werken aan vitale dorpen en buitengebied en gaan ons fysieke en sociale fundament versterken. Maar wat betekent dit precies en hoe doen we dat? Bekijk ook de ‘tussenstand’ die we per thema in 2030 willen bereiken en de samenvatting van de ruimtelijke hoofdkeuzes richting 2040.

Ontstaan van Apeldoorn

Als we plannen ontwikkelen voor een prettige, mooie leefomgeving, houden we ook rekening met de geschiedenis en ons erfgoed. Hoe is Apeldoorn ontstaan en hoe heeft de stad zich door de jaren heen ontwikkeld? In de Omgevingsvisie kijken we daarom niet alleen vooruit, maar ook achterom, en beschrijven we in hoofdstuk 2 de geschiedenis van onze stad.

Gebiedsprofielen

In een gebiedsprofiel beschrijven we de gewenste richting waarin een gebied zich gaat ontwikkelen. Een gebiedsprofiel is geen uitgewerkt ontwerp, maar is bedoeld om richting te geven aan en inspiratie te zijn voor de meer uitgewerkte plannen die later zullen volgen. De Omgevingsvisie omvat zes gebiedsprofielen.

Nieuws en agenda

Lees hier het laatste nieuws en bekijk de agenda en planning.

Presentaties Omgevingsvisie terugkijken

Op 22 en 23 juni organiseerden we twee webinars over de inhoud van de Omgevingsvisie. De opname van de webinars kunt u hier terugkijken.

Wat vooraf ging

In 2018 zijn we begonnen met de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Op deze pagina schetsen we welke stappen in de afgelopen jaren gezet zijn.

Informatielinks / bronnenlijst

Op deze pagina vindt u per hoofdstuk uit de Omgevingsvisie links naar bronnen en webpagina’s voor meer informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie