Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn 2030

Welkom

We werken aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft richting aan de ruimtelijke toekomst van Apeldoorn. Het gaat over allerlei onderwerpen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid, recreatie, economie, mobiliteit, etcetera. De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet.

Nieuws en agenda

Lees het laatste nieuws en bekijk welke activiteiten er op de agenda staan.

Koersdocument

Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’ is op 15 november besproken in de gemeenteraad en sindsdien zijn we achter de schermen aan het werk om uw inspiratie te verbinden met de beleidsopgaven voor 2030.

Toekomstverhalen

Ruim 250 inwoners hebben in de periode april tot en met oktober 2018 in verschillende bijeenkomsten meegedacht en -gepraat over de vraag hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou moeten zien. Met als resultaat de bundel ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’

Wat vooraf ging

In 2017 zijn we begonnen met de voorbereiding op het maken van de omgevingsvisie. Daarvoor maakten we vier producten: Overzicht huidig ruimtelijk beleid, Feiten en cijfers, Inspiratiefilms over de toekomst, 4 mogelijke toekomstverhalen.