Apeldoorn ontvangt ESF subsidie
Fotograaf: Arthur Krijgsman
Apeldoorn ontvangt ESF subsidie

Het ESF is het belangrijkste Europese fonds voor het ondersteunen van werkgelegenheid. De gemeente Apeldoorn ontvangt subsidie voor werk en onderwijs.

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het ESF is het belangrijkste Europese fonds voor het ondersteunen van werkgelegenheid. Het helpt mensen aan het werkt en zorgt voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. De gemeente Apeldoorn ontvangt subsidie van het ESF. Deze subsidie gebruiken wij om doelen van het ESF uit te voeren op het gebied van werk en onderwijs.

De gemeente Apeldoorn is centrumgemeente voor de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, wat betekent dat wij de subsidie hebben aangevraagd voor de deelnemende gemeenten: Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Meerinzicht (Harderwijk), Putten, Brummen en Olst-Wijhe.

Er gaat ESF subsidie naar praktijkonderwijs (pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) scholen. De PrO/VSO scholen helpen de leerlingen bij het vinden van werk. Er kan ook een stage of een cursus van het ESF geld betaald worden.

Gelijke kansen voor alle EU inwoners

In heel Europa wil het ESF mensen aan een betere baan helpen. Zo kunnen alle EU inwoners dezelfde kansen krijgen. Zij doen dit door geld te besteden aan de inwoners. Speciaal aan jongeren, mensen met een uitkering en statushouders.

Het ESF betaalt mee aan vele duizenden projecten in Europese steden, dorpen, plattelandsgebieden en buurten. Deze projecten bieden alle Europeanen de kans om vaardigheden te leren en kennis op te doen.

Werken aan integratie

In Nederland besteedt het ESF geld aan twee doelen:

  • Zorgen dat 80% van de mensen die de leeftijd hebben om te werken, ook kunnen werken.
  • Het aantal huishoudens waarin niemand werkt, terugdringen tot 100.000.

Daarom maakt Nederland gebruik van ESF geld. Dit wordt vooral uitgegeven aan laagopgeleiden, migranten, werkzoekenden met een beperking, moeders die na een langdurige onderbreking terugkeren op de arbeidsmarkt, ex-gedetineerden en jongeren zonder diploma’s.

Mensen langer aan het werk houden

Een ander belangrijk ESF-thema is gericht op oudere werknemers. Omdat onze bevolking steeds ouder wordt wil Nederland mensen de kans geven om langer te werken. ESF geld helpt oudere werknemers. Zij leren om te gaan met situaties op het vlak van arbeid en gezondheid maar er wordt ook gezorgd voor opleidingsmogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. Zo wordt hun arbeidsvooruitzicht verbeterd. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door hun manier van werken aan te passen zodat deze aan de behoeften van oudere werknemers voldoen.

Samenwerking

Samen sta je sterker. Als gemeente werken we samen met verschillende partners. En we zijn actief in meerdere samenwerkingsverbanden. Zo dragen we een steentje bij aan nationale en internationale projecten.

Meer informatie

Meer weten

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Neem contact op.

Meer samenwerking

Uw Reactie
Uw Reactie