BNG-pas of eigen bankrekening

Hier leest u alles over het openen van een eigen bankrekening en de BNG-pas.

Openen bankrekening

Steeds meer Nederlandse banken maken het gemakkelijker voor vluchtelingen uit Oekraïne om een eigen bankrekening te openen. Is het gelukt om een eigen bankrekening te openen, dan kunt u uw eigen bankzaken regelen.

Moet u voor het openen van een bankrekening documenten uit Oekraïne legaliseren voor gebruik in Nederland, ga dan voor meer informatie naar Nederland Wereldwijd.

Kunt u geen eigen bankrekening openen? Dan is het mogelijk om een BNG-pas aan te vragen bij de gemeente Apeldoorn. Zodra u zelf een bankrekening kunt openen, zegt u uw BNG-pas op via leefgeld@apeldoorn.nl.

Zo werkt de BNG-pas

De BNG-pas is uitgegeven door de gemeente Apeldoorn. U kunt met uw BNG-pas pinnen en geld opnemen. U kunt geen overboekingen doen met deze pas. Het is geen bankrekeningnummer. Wel kunt u het saldo opvragen en de transacties inzien. Ga hiervoor naar prepaidsaldo.com. Log in met uw klantnummer en veiligheidscode. Deze staan onderaan op de pas. Moeten er rekeningen betaald worden? Bij de wekelijkse Meet & Greet is altijd iemand aanwezig die kan helpen om te regelen dat de gemeente rekeningen betaalt en verrekent met uw inkomen. 

Limiet

De limiet op uw BNG-pas is € 2.000 euro. Als bijvoorbeeld door storting van leefgeld of salarisstorting van uw werkgever de paslimiet van € 2.000 euro wordt overschreden, kunt u geen gebruik meer maken van uw pas. Het is belangrijk om dan meteen contact op te nemen met leefgeld@apeldoorn.nl. Wij maken dan een bedrag over van uw BNG-pas en reserveren dat voor u, zodat het tegoed op uw BNG-pas maximaal € 2.000 euro bedraagt. U kunt uw pas dan weer gebruiken. U kunt dus niet sparen op de BNG pas. Zodra u een eigen bankrekening kunt openen wordt het bedrag dat wij voor u reserveren op uw eigen bankrekening gestort.

Gaat u werken?

Wanneer u gaat werken en u wilt het salaris ontvangen op uw BNG kaart dan kunt u dit bankrekening doorgeven:

NL65 BNGH 02851 82773

t.n.v Gemeente Apeldoorn met het kenmerk dat u van ons heeft ontvangen.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente? 

Gaat u verhuizen uit de gemeente Apeldoorn of uit de gemeente Epe naar een andere gemeente dan kunt u de BNG pas die u van ons heeft ontvangen niet meer gebruiken. De pas is gebonden aan de gemeente waar u verblijft. De gemeente Apeldoorn betaalt het leefgeld nog gedurende de maand waarin u verhuist. Vanaf de 1ste van de maand na uw verhuizing betaalt de nieuwe gemeente uw leefgeld. U kunt uw Apeldoornse BNG-pas nog 1 maand gebruiken om uw restant-geld op te nemen. Daarna vervalt deze pas!

  • Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door aan uw nieuwe gemeente.
  • Vraag een nieuwe BNG-pas aan.
  • Laat uw eventuele salaris op de nieuwe rekening storten.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van uw BNG pas dan kunt u contact opnemen via het emailadres leefgeld@apeldoorn.nl. Daarnaast zijn wij beschikbaar voor al uw vragen tijdens de wekelijks Meet & Greet. Dit is elke woensdag vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur bij Orca aan de Germanenlaan 360 te Apeldoorn.

Informatie in het Oekraïens

Op onze website hebben wij vertalingen in het Oekraïens van informatie over diverse onderwerpen. 

Uw Reactie
Uw Reactie