Onderwijs voor Oekraïense kinderen
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Onderwijs voor Oekraïense kinderen

Op deze pagina vindt u meer informatie over onderwijs voor Oekraïense kinderen.

Recht op goed onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. School is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en voor zijn of haar toekomst. In Nederland moet daarom elk kind vanaf 5 jaar tot zijn of haar 18e verjaardag naar school. Jongeren die voor hun 18e verjaardag een startkwalificatie (bijvoorbeeld een mbo-diploma) hebben gehaald, hoeven vanaf dat moment niet meer naar school.

Kinderen van 4 tot 12 jaar

In Apeldoorn kunnen Oekraïense kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar Wereldschool De Vlinder. Dit is een basisschool voor kinderen die nog geen Nederlands kunnen spreken. Aanmelden kan door te mailen naar Antoinet Blokland (locatieleider Wereldschool De Vlinder). 

Vermeld bij het aanmelden:

 • De voor -en achternaam van het kind
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer (indien bekend)
 • Naam van de ouder(s)
 • Telefoonnummer van de ouder(s)
 • Telefoonnummer en mailadres gastgezin

Na aanmelding neemt de school contact op voor een afspraak om kennis te maken.

Kinderen van 12 tot 18 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is er een Internationale Schakelklas (ISK) in Apeldoorn. Aanmelden kan door te mailen naar Joyce van Norel (teamleider ISK).

Vermeld bij het aanmelden:

 • De voor -en achternaam van het kind
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer (indien bekend)
 • Naam van de ouder(s)
 • Telefoonnummer van de ouder(s)

Na aanmelding neemt de school contact op voor een afspraak om kennis te maken.

Vervoer naar school

Het uitgangspunt is dat kinderen door ouders naar school worden gebracht (onder de 10 jaar) of zelfstandig naar school gaan . Is de fietsafstand naar Wereldschool De Vlinder meer dan 4 km.  en kunt u uw kind niet zelf naar school brengen, dan probeert de gemeente voor deze kinderen voorlopig vervoer te regelen. Lees verder over vervoer naar school.

Leren fietsen

Voor iedereen die wil leren fietsen of die iemand wil helpen om te leren fietsen heeft de gemeente Apeldoorn een handleiding geschreven:

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie