Medische zorg en overlijden
Fotograaf: Unsplash
Medische zorg en overlijden

Op deze pagina leest u hoe de zorg, vergoeding van zorgkosten en hulp bij overlijdensgevallen geregeld is voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Medische zorg nodig?

Als u een vluchteling uit Oekraïne in huis heeft die medische zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Uw huisarts kan de kosten declareren bij het CAK. Dat geldt ook voor andere zorgverleners.

Regeling Medische zorg Ontheemden

Vluchtelingen uit Oekraïne met een Burgerservicenummer vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen. De zorgverlener vindt het BSN van de vluchteling in de verzekeringsgegevens (COV). Heeft de vluchteling geen BSN? Dan worden de kosten vergoed uit de Subsidieregeling medische noodzakelijke zorg van het CAK. Vragen en antwoorden over zorgkosten en zorgverzekering van vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid;

  • Meer informatie staat op de website zorgverzekeringslijn (ook in het Oekraïens, Engels en Russisch).

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed? 

De inhoud van RMO is vergelijkbaar met het basispakket dat door de overheid is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast wordt bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming), en bepaalde geneesmiddelen.

Mondzorg

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten wél volledig vergoed. De orthodontist wordt niet vergoed.

Spoedzorg tandarts

Met ernstige pijnklachten of niet meer kunnen kauwen, kunnen vluchtelingen een afspraak maken bij Dental365, in het weekend in Apeldoorn, op werkdagen in Deventer. De kosten van spoedzorg worden vergoed tot maximaal 250 euro. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

Zorgverzekering

De zorg die vergoed wordt uit de RMO is gelijk aan zorg die vergoedt wordt uit de ziektekostenverzekering (basisverzekering). Vluchtelingen die werken kunnen er ook voor kiezen om zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten met een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld tandartsenzorg of fysiotherapie. 

Uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek

Door de inschrijving binnen de gemeente Apeldoorn, krijgen sommige Oekraïense vluchtelingen automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor mensen die op basis van leeftijd in de doelgroep van één of meerdere bevolkingsonderzoeken darmkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker vallen. 

Hulp bij psychische klachten

Als je vlucht naar een ander land moet je familie en vrienden achterlaten. En ook je huis en je werk. Dit is zwaar voor iedere vluchteling. Soms biedt zelfhulp een uitkomst, maar er kan ook meer hulp nodig zijn. Bekijk op de website van Pharos de folder over psychische klachten bij vluchtelingen of lees meer over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

Overlijden

Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt en het aantal vluchtelingen toeneemt, neemt ook het aantal Oekraïense vluchtelingen toe dat in ons land komt te overlijden. De betrokken medewerkers en vrijwilligers in de gemeentelijke opvang en inwoners die Oekraïense vluchtelingen particulier opvangen, zijn vaak op zoek naar duidelijkheid over regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken, en hoe het organiseren van een afscheid in z’n werk gaat.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft informatie over hulp aan Oekraïense vluchtelingen bij overlijdensgevallen.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie