Veelgestelde vragen over Energietoeslag

Veelgestelde vragen over Energietoeslag

Wij hebben alleen de gegevens van inwoners die in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen en op 1 januari 2023 nog in gemeente Apeldoorn woonde. Zij ontvingen de energietoeslag in april januari automatisch op hun rekening. Van alle andere inwoners met een laag inkomen hebben wij niet de benodigde gegevens. Daarom vragen wij hen de energietoeslag zelf aan te vragen.

U kunt de energietoeslag van 500 euro maar één keer aanvragen.

Is uw aanvraag eerder afgewezen, maar is uw situatie nu anders? Misschien komt u nu wel in aanmerking voor de energietoeslag. Doe de energietoeslagtest.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.

We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen.

Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via energietoeslag@apeldoorn.nl. Het is handig als u uw zaaknummer vermeldt.

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. We adviseren u het geld daaraan te besteden. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Dan is het handig het bedrag opzij te zetten voor als dat later verandert. Maar natuurlijk bepaalt u dat zelf!

Misschien komt het omdat u:

  • geen recht heeft op een uitkering;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • U in een instelling woont, zoals een verpleeghuis of begeleid wonen;
  • U geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en een uitkering voor daklozen ontvangt;
  • U in de gevangenis zit.

Is dit niet het geval? Of is uw situatie nu anders? Dan kunt u ook zelf de energietoeslag aanvragen.

Alleen studenten die zelfstandig wonen en een energiecontract bij een energieleverancier hebben, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan individueel beoordeeld.

U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in de gemeente Apeldoorn woont en de vaste lasten en de dagelijkse kosten samen betaalt.

Let er wel op: het gezinslid die het energiecontract op naam heeft staan kan de energietoeslag aanvragen.

Als u in 2022 recht had op een energietoeslag, deze ook heeft ontvangen en op 1 januari 2023 nog in gemeente Apeldoorn woonde dan heeft u automatisch recht op de energietoeslag van 500 euro. Twijfelt u? Stuur dan een mail naar energietoeslag@apeldoorn.nl.

Nee, als u alleen een postadres heeft, dan heeft u geen recht op energietoeslag.

Nee, we kijken naar uw situatie op de aanvraagdatum.

Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

Ja, ook als u geld heeft teruggekregen heeft u recht op energietoeslag.

Uw Reactie
Uw Reactie