Wat valt er wel en niet onder de subsidie?

Bekijk hieronder wat er wel en niet onder het subsidiebedrag valt.

Wat valt er onder het subsidiebedrag?

 • Eigen bijdrage in natura (maximaal 50% van de totale kosten)
 • Out of pocket kosten

Voorbeeld eigen bijdrage in natura

 • Inzet van eigen materiaal
 • Eigen loonkosten
 • Vrijwilligerswerk à € 36/uur

Voorbeeld out of pocket kosten (bewaar factuur en betalingsbewijs)

 • Gastsprekers
 • Drukkosten communicatiemateriaal voor activiteiten

Wat valt er niet onder?

 • Al toegepaste technieken zoals isolatiematerialen of zonnepanelen
 • Administratieve kosten voor de subsidieaanvraag
 • Door derden gesubsidieerde kosten

BTW

 • Als u als organisatie zelf de BTW kan aftrekken, dan krijgt u geen subsidie voor de te betalen BTW.
 • Bent u particulier of een stichting die geen belasting kan terugvorderen? Dan valt de BTW wel onder de subsidie.

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Mail naar energiesubsidies@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie