Rentesubsidie

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor rentesubsidie op leningen van derden. Er is geen maximum bedrag voor de lening en de gemeente vergoedt 50% van de rente.

Lees meer

De aanvraag dient u online in. Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • Een investeringsplan (waarvoor vraagt u de rentesubsidie aan?)
  • Een offerte of kostenopgave ter onderbouwing van de investering
  • Balans en jaarrekening van de laatste twee boekjaren
  • Meerjaren begrotingsoverzicht
  • Dekkingsvoorstel kosten (investering en exploitatie)
  • Positief besluit van de algemene ledenvergadering (kan evt. ook later)

Het is alleen mogelijk een rentesubsidie aan te vragen voor geldleningen die nog niet zijn afgesloten.

Soorten bijlagen

U kunt bijlagen toevoegen met de extensie .rtf, .doc, .txt, .jpg, .bmp, .pdf, .ppt, .xls, .gif, .docx en .xlsx. Een bijlage mag niet groter zijn dan 15 mB.

Naam bijlagen

Geef de bijlage deze naam [soort bijlage]_[naam sportvereniging]

Uw Reactie
Uw Reactie