Rentesubsidie voor sportverenigingen

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor rentesubsidie op leningen van derden. Er is geen maximum bedrag voor de lening en de gemeente vergoedt 50% van de rente.

Lees meer

De aanvraag dient u online in. Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • Een investeringsplan (waarvoor vraagt u de rentesubsidie aan?)
  • Een offerte van de lening
  • Positief besluit van de algemene ledenvergadering (kan eventueel ook later)

Het is alleen mogelijk een rentesubsidie aan te vragen voor geldleningen die nog niet zijn afgesloten.

Bijlage(n)

In dit formulier wordt om bijlage(n) gevraagd. Toegestane bestandstypes van bijlagen zijn pdf, gif, jpg, png, jpeg, dsc, docx en xlsx. Een bijlage mag maximaal 32 MB zijn en het totaal aan bijlagen bij een aanvraag mag niet groter zijn dan 128 MB.

Naam bijlagen

Geef de bijlage deze naam [soort bijlage]_[naam sportvereniging]

Uw Reactie
Uw Reactie