Sponsoring citymarketing

Citymarketingevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van de gemeente Apeldoorn en daar ook zichtbaar invulling aan geven.

Lees meer

Deze evenementen leveren een essentiële bijdrage aan de strategische doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, waaronder de profilering van Apeldoorn als:

  • comfortabele gezinsstad (buitengewoon kindvriendelijk)
  • toeristisch toplandschap (door zichtbare verbinding met de Veluwe) en
  • stad van toegepaste kennis en innovatie.

We noemen citymarketingevenementen ook wel on-brandevenementen. Om evenementen met citymarketing te verbinden is een aantal uitgangspunten opgesteld:

  • Bestaande en nieuwe evenementen, groot en klein, kunnen citymarketing versterken
  • Evenementen krijgen extra aandacht en ondersteuning op basis van de citymarketing-waarde in de vorm van PR en (rand)programmering
  • Het doorgroeien van bestaande succesvolle evenementen van regionale naar nationale uitstraling heeft prioriteit
  • Keuzes voor ingekochte grote evenementen gaan niet ten koste van bestaand succesvol aanbod
  • Toepassing van de lobby- en sponsorstrategie in samenwerking met de gemeente en initiatiefnemer.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het beschikbare budget voor citymarketing evenementen, moet het desbetreffende evenement een aantoonbaar grote bijdrage leveren aan de onderscheidende positionering van Apeldoorn als kindvriendelijke stad op de Veluwe, waar slim kennis wordt toegepast.

De uitdaging ligt erin de beste daarin te willen zijn. Dus de meest kindvriendelijke (en daarmee ook voor anderen vriendelijke) stad. De stad met de beste werk-privé balans. En de stad waar we op de slimste manier kennis toepassen. Zo positioneren wij Apeldoorn als de meest attractieve stad van de Veluwe. Overigens, u kunt een bijdrage uit dit budget ontvangen naast een eventuele evenementensubsidie.

Het te ondersteunen evenement moet bij de doelgroepen van onze citymarketing activiteiten dus een concrete bijdrage aan het gewenste imago van Apeldoorn leveren.

Meer informatie over citymarketing kunt u krijgen bij Michaela Luttenberg, evenementenmanager van de Stichting Apeldoorn Marketing. Zij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op (06) 5794 2886 of via m.luttenberg@apeldoornmarketing.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie