Subsidie Amateurkunst en Cultuurbeoefening

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen voor amateurkunst, zoals een muziek- of toneelvereniging, kunnen daarom een subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is de deelname aan en ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren.

Lees meer

U kunt vereniging uw aanvraag voor subsidie amateurkunst online indienen. Hierbij noteert u het volgende:

  • De activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • De reden van de subsidieaanvraag
  • Het aantal actieve leden

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag, met daarin de termijn voor afhandeling. Daarna ontvangt u een brief met het besluit van het college van B en W.

Deze subsidieaanvraag kost u niets.

De voorwaarden zijn als volgt:

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort activiteit van uw vereniging. De subsidie bestaat uit een bedrag per vereniging, vermeerderd met een bedrag per lid.

Uw Reactie
Uw Reactie